Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Andréas Litsegård

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E605a
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Andréas Litsegård

År 2004 tog jag en magisterexamen i Internationella Relationer och disputerade i Freds- och Utvecklingsforskning 2013 vid Institutionen för Globala Studier (IGS), Göteborgs Universitet, med en avhandling om regionalisering av civilsamhälle i södra Afrika. Jag är för närvarande lektor i Freds-och Utvecklingsforskning vid IGS samt associerad senior forskare vid Centre for the Study of Governance Innovation (GovInn), University of Pretoria. Min målsättning är att kombinera undervisning med forskning och vara en forskande lärare. 

Forskningsområde Mina forskningsintressen berör regionalism, governance (styre), civilsamhälle, demokrati, utvecklingssamarbete, miljöfrågor, migration samt hur dessa områden interagerar. Mitt geografiska fokus är Afrika och jag har gjort flertalet fältstudier i olika länder i de södra och östra delarna. Jag intresserar mig också för högskolepedagogiska frågor, särskilt användning av akademiskt skrivande i lärprocesser.

Pågående forskning Jag forskar för närvarande kring inter-regionala relationer runt Atlanten, inom ramen för det globala forskningsprogrammet Atlantic Future, finansierat genom EU's Seventh Framework Programme. Jag planerar också för ett nytt forskningsprojekt om klimatrelaterad migration med fokus på Etiopien. Vid sidan av dessa projekt bedriver jag, tillsammans med kollegor, pedagogisk forskning om hur akademiskt skrivande kan integreras i undervisningen, baserat på våra erfarenheter av att undervisa internationella relationer (se nedan). 

Undervisning Min huvudsakliga undervisning sker inom Internationella Relationer där jag leder, och föreläser på, grundkurserna. Särskilt fokus är på kursen Introduktion till Internationella Relationer (IR1111) som jag har arbetat med i tio år. Detta genererade Samhällsvetenskapliga Fakulteten vid Göteborgs Universitets Pedagogiska Pris 2017, tillsammans med kollegor, för att ha integrerat akademisk skrivträning i undervisning om internationella relationer med hjälp av kamratgranskande moment, utifrån ett studentcentrerat förhållningssätt. Jag undervisar även på Afrikastudier och Kandidatprogrammet för Globala Studier samt handleder kandidat- och masteruppsatser. Sammanlagt har jag över 3500 undervisningstimmar. 2017-2018 var jag Utbildningsledare för Internationella Relationer på IGS där jag framförallt drev frågor som berör pedagogisk utveckling av kurserna.