Länkstig

Andréas Litsegård

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E605a
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Andréas Litsegård

År 2004 tog jag en magisterexamen i Internationella Relationer och disputerade i Freds- och Utvecklingsforskning 2013 vid Institutionen för Globala Studier (IGS), Göteborgs Universitet (GU), med en avhandling om regionalisering av civilsamhälle i södra Afrika. Jag är för närvarande lektor i Freds-och Utvecklingsforskning vid IGS, sedan 2014, samt associerad senior forskare vid Centre for the Study of Governance Innovation (GovInn), University of Pretoria. Min målsättning är att kombinera undervisning med forskning och vara en forskande lärare, med så litet klimatavtryck som möjligt. Jag är djupt engagerad i klimat- och omställningsfrågor inom GU som miljösamordnare på IGS med ansvar att samordna institutionens hållbarhetsarbete, t.ex. framtagande och implementering av resepolicy, samt medlem av Samhällsvetenskapliga fakultetens miljöråd. Jag ingår också i GUs nystartade arbetsgrupp för social hållbarhet, med syfte att förstärka GUs praktiska arbete med social hållbarhet, t.ex. solidariskt kylskåp, urban gardening, fairtrade university och integrering av invandrare i universitetets verksamhet.

Forskningsområde Mina forskningsintressen berör regionalism, governance (styre), civilsamhälle, demokrati, utvecklingssamarbete, miljö- och klimatfrågor, omställning samt migration. Mitt geografiska fokus är Afrika och jag har gjort flertalet fältstudier i olika länder i de södra och östra delarna sedan 2003. Jag intresserar mig också för högskolepedagogiska frågor, särskilt användning av akademiskt skrivande och kamratgranskning i lärprocesser.

Pågående forskning Jag forskar för närvarande kring klimatrelaterad migration med fokus på governance-frågor i Etiopien, inom ramen för det sexåriga forskningsprogrammet 'Ett nytt tvärvetenskapligt ramverk för att studera relationen mellan klimatförändringar och migration', 2022-2028 Programmet är ett samarbete mellan IGS och Geovetarcentrum vid Göteborgs Universitet och inkluderar forskare från Norge, Etiopien, Nepal och Peru. Målet med forskningen är att utveckla ett nytt analytiskt ramverk för att förstå förhållandet mellan klimatförändringar och migration som är betydelsefullt både för beslutsfattare på olika nivåer och för den vidare samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga debatten. Vid sidan av detta projekt bedriver jag, tillsammans med kollegor, pedagogisk forskning om hur akademiskt skrivande och kamratgranskning kan integreras i undervisningen, baserat på våra erfarenheter av att undervisa internationella relationer.

Undervisning Min huvudsakliga undervisning sker inom Internationella Relationer där jag leder, och föreläser på, grundkurserna. Särskilt fokus är på kursen Introduktion till Internationella Relationer som jag har arbetat med i över tio år. Detta genererade Samhällsvetenskapliga Fakulteten vid Göteborgs Universitets pedagogiska lagpris 2017, tillsammans med kollegor, för att ha integrerat akademisk skrivträning i undervisning om internationella relationer med hjälp av kamratgranskande moment utifrån ett studentcentrerat perspektiv. Jag undervisar även inom Humanekologi på avancerad nivå; Kandidatprogrammet för Globala Studier; och Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL); samt handleder kandidat- och masteruppsatser samt doktorander. Sammanlagt har jag ca 5100 undervisningstimmar och har handlett ca 40 kandidat- och masteruppsatser. 2017-2018 och 2020 var jag Utbildningsledare för Internationella Relationer på IGS där jag drev frågor som berör pedagogisk kursutveckling och skapandet av ett kandidatprogram i IR. Jag var även medlem av IGS' pedagogiska arbetsgrupp som arrangerar pedagogiska seminarier 2020-2022.