Länkstig

Marina Olsson: "Många utmaningar för VGR"

Publicerad

Det behövs mer forskning i hur vi får ihop kraven vi har som organisation där många verksamheter behöver vara igång året runt, dygnet runt med de förväntningar och krav som nuvarande och framtida medarbetare har, säger Marina Olsson, personaldirektör på Västra Götalandsregionen.

Som personaldirektör i en stor koncern med över 55 000 medarbetare så möter man många olika sorters utmaningar.

- Vi måste ha ett långsiktigt fokus för att kompetensförsörja våra verksamheter samtidigt som vi måste arbeta här och nu för att lösa kompetensförsörjningsutmaningarna på kort sikt. Vi ska vara en så attraktiv arbetsgivare så att vi kan behålla och utveckla de medarbetare vi redan har och kunna rekrytera nya medarbetare, unga människor ska se offentlig sektor som en spännande verksamhet att arbeta i. Vi behöver förbättra arbetsmiljön i våra verksamheter så att vi har en långsiktigt hållbar arbetsmiljö och arbetsliv och dra nytta av vår storlek och de möjligheter det ger samtidigt som en del av det unika i de lokala verksamheterna finns kvar.

Inom sjukvården är utmaningarna extra stora.

- En stor utmaning är att vi har mycket verksamhet inom framförallt hälso- och sjukvården som bedrivs dygnet runt, året runt, och många medarbetare som inte vill arbeta helger och nätter. Vi har stora pensionsavgångar, samtidigt finns det få unga, som många arbetsgivare tävlar om att anställa. Som en ytterligare svårighet har VGR hög sjukfrånvaro och inom en del yrken hög personalomsättning vilket innebär hög belastning på chefer och medarbetare för att klara uppdraget. För att vända utvecklingen behöver VGR attrahera potentiella medarbetare, underlätta rekrytering och ge förutsättningar att behålla och utveckla rätt kompetens. Vi som organisation behöver utvecklas och förändras för att långsiktigt möta detta krav.

Trots utmaningarna ser Marina också många möjligheter med HR-arbetet.

- HR är en förutsättning för att vi som organisation ska klara våra uppdrag. Jag är väldigt besjälad av vem vi är till för, med min bakgrund som sjuksköterska och som sjukhusdirektör i uppbyggnaden av ett närsjukhus. Att nu få arbeta med kompetensförsörjningens olika delar för att vi ska kunna ge mesta möjliga nytta till invånarna är både intressant och utmanande. Jag gillar att finnas i olika sammanhang och möta många olika människor och det får jag i HR-arbetet. Digitaliseringen ger nya möjligheter för HR att utveckla sitt arbete för att frigöra tid och förutsättningar för det mänskliga mötet. Jag tror vi till stor del kommer att arbeta närmare verksamheterna för att förstå vilka behov som finns och hitta lösningar tillsammans med chefer och medarbetare. Vi har bestämt att vi inom 8 år ska vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, så det är en stor, men rolig utmaning vi tagit oss an.

Här är samarbetet med Centrum för Global HRM mycket viktigt.

- Det ger möjligheter till att få inspiration och kunskap om aktuell forskning och koppling mellan forskning och praktik, både för mig och för medarbetare. Att få delta på en mötesplats med kollegor från andra verksamheter, både privata och offentliga, med gemensamt fokus på utveckling inom HR-området betyder mycket.