Göteborgs universitet
Bild
En man använder en drönare i fjällen för att observera landskapet.
Cas Renette, doktorand vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, använder bland annat drönare för att studera palsar från ovan i Abisko, Sverige.
Länkstig

Förutspår nedbrytningen av Sveriges palsamyrar

Med hjälp av drönare och satelliter kan forskare idag observera nedbrytningen av så kallade palsar i Sverige. I takt med klimatförändringarna förlorar dessa upphöjda myrar av frusen torv sin permafrost och kollapsar.

- Inom vår forskning undersöker vi i detalj exakt hur dessa fascinerande permafrostkullar bryts ned och vilka klimat- och miljöfaktorer som är avgörande för nedbrytningen, säger Cas Renette, doktorand vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Han är en av forskarna i det tvärvetenskapliga projektet "Hotade subarktiska palsar".  Genom studierna försöker forskarna få en bättre förståelse för palsarnas delvis okända nedbrytningsprocesser. Bland annat har de utvecklat modeller för att förutse trender i palsarnas utbredning och upptining av permafrost under olika klimatscenarier. Förutom drönare och satelliter används markradar, gasflödesmätningar och klimatdata.

Palsamyr från ovan
Palsamyr i Abisko, Sverige
Foto: Heather Reese
Karta över subarktiws
Global karta över den subarktiska regionen, där palsar är förekommande.
Foto: WikimediaImages

Nyligen fick han finansiering från Adlerbertska Stiftelsen för sina studier om palsar. Finansieringen gör det möjligt för honom att resa till Whitehorse, Yukon, Kanada, där han kommer delta i en internationell forskningskonferens och diskutera sina forskningsresultat med experter inom området. 

– Med den nuvarande situationen i Ryssland är Kanada fortfarande det största permafrostområdet på planeten, så det här är en idealisk plats att diskutera våra resultat från Sverige och att representera Göteborgs universitet, säger han.

På konferensen kommer Cas Renette bland annat presentera de 3D-modeller av palsar som skapats med hjälp av en avancerad drönare.

– Jag ser fram emot att lära mig av andra, inleda samarbeten och följa med på fältresor för att se Kanadas permafrostlandskap.

För mer information om forskningen, kontakta:

Cas Renette, doktorand, Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper: cas.renette@gvc.gu.se

AV: JENNY MEYER