Göteborgs universitet
Bild
Gammal skog.
Foto: Ulrika Ervander
Länkstig

Ulrika undersöker gammelskogar

Tretton orörda gammelskogar i Sverige får snart besök av doktorand Ulrika Ervander. I en ny studie kommer hon tillsammans med doktorand Hanna Axén från Umeå universitet att ta reda på mer om de orörda skogarnas underjordiska kolförråd.

Av Sveriges skogar är ungefär 3,5 procent orörd skog, så kallad gammelskog. De fyller en viktig funktion för bevarandet av biologisk mångfald men också för kolinlagring. Under marken finns ett nätverk av svampmycel som är viktigt för skogens förmåga att lagra kol. 

En kvinna går i en skog.
Foto: Ulrika Ervander

– Tidigare forskning har främst fokuserat på den brukade skogen, så i det här projektet vill vi undersöka mykorrhizasvamparnas underjordiska kolinlagring i svenska gammelskogar, säger Ulrika Ervander, doktorand vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Gömmor i skogen

- I varje skog kommer vi att gräva ner små påsar som tillåter svampmycel att växa i, men inte rötter. Efter ett år kommer vi att samla in påsarna igen och hoppas då kunna få en uppfattning om hur mycket dessa svampar bidrar till den underjordiska kolbindningen i gammelskogar. 

Skog och sjö
Foto: Ulrika Ervander

Forskarna har beviljats resestipendium från Adlerbertska stiftelsen för att kunna genomföra resan som går från norr till söder genom Sverige.

Projektet "Gammelskogens underjordiska kollagrare / Mycorrhizal carbon sequestration in old-growth forests" görs som en del i ett större projekt om gammelskogars kolbudget vid Umeå universitet. 

För mer information, kontakta

Ulrika Ervander, doktorand, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, e-post: ulrika.ervander@gu.se