Länkstig

Lotte Schack

Doktorand

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Lotte Schack

Lotte Schack är doktorand i sociologi sedan augusti 2020. Hon har en B.Sc och en M.Sc i socialantropologi från Köpenhamns Universitet. I sin masteruppsats "Our solidarity against your bureaucracy" undersökte hon omsorgs- och kunskapspraktikker i aktivisters respons till statlig sanktionerad prekarisering i Berlin i kölvattnet på nyliberala arbetsmarknadsreformer.

Lottes PhD-forskning söker att förstå hur den svenska klimatrörelse kommer fram till strategier och visioner för en fossilfri framtid genom etnografisk fältarbete med svenska klimataktivister.

Forskningen är en del av projektet 'The necessary and the possible: How social movements articulate, convey and negotiate visions of a fossil free and just future' (Formas 2019-01961) samman med Joost de Moor (Sciences Po), Katrin Uba (Uppsala Universitet), Magnus Wennerhag (Södertörns Högskola) och Mattias Wahlström (GU).

Lottes forskningsintresser omfatter sociala rörelser, klimatkrisen, prekarisering, feministisk och marxistisk teori samt etnografisk metod.

Lotte undervisar bland annat på grundkursen i sociologi, i vetenskapsteori på lärarprogrammet och i metodkurser på arbetsvetenskap. Dessutom handleder hon kandidatuppsatser.