Länkstig

Lotte Schack

Doktorand

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Lotte Schack

Lotte Schack är doktorand i sociologi sedan augusti 2020. Hon har en B.Sc och en M.Sc i socialantropologi från Köpenhamns Universitet. I sin masteruppsats Our solidarity against your bureaucracy undersökte hon omsorgs- och kunskapspraktikker i aktivisters respons på statlig sanktionerad prekarisering i Berlin i kölvattnet på nyliberala arbetsmarknadsreformer.

I Lottes avhandling söker hon att förstå hur den svenska klimatrörelse kommer fram till strategier och visioner för en fossilfri framtid genom etnografisk fältarbete med svenska klimataktivister. Hon är särskilt intresserad av vilken roll frågor om ansvar och rättvisa spelar i rörelsen, samt vilka konsekvenser detta har för skapandet av specifika politiska subjekt.

Forskningen är en del av projektet The necessary and the possible: How social movements articulate, convey and negotiate visions of a fossil free and just future (Formas 2019-01961) samman med Joost de Moor (Sciences Po), Katrin Uba (Uppsala Universitet), Magnus Wennerhag (Södertörns Högskola) och Mattias Wahlström (GU).

Lottes forskningsintresser omfatter sociala rörelser, klimatkrisen, prekarisering, feministisk och marxistisk teori samt etnografisk metod. Hon arbetar för tiden som redaktör på en antologi om samtida marxistisk teori som är planerat att komma ut på Daidalos under 2025.

Lotte undervisar bland annat i sociologisk teori, social rörelses-teori och kvalitativ metod på kandidatnivå. Dessutom handleder hon kandidatuppsatser och välkomnar handledningsförfrågningar som relaterar sig till hennes forskningsintressen.