Länkstig

Stefano Longo

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Stefano Longo

Stefano B. Longo är en sociolog som studerar globala utvecklingsprocesser och de sociala drivkrafterna bakom ekologisk förändring. Forskningen analyserar samspelet mellan sociala och biofysiska system med tonvikt på politisk-ekonomi och hållbar utveckling. En central komponent i hans forskningsprogram är att undersöka livsmedelssystem, ekonomisk utveckling och miljöförändringar. Ett viktigt mål med arbetet är att bättre integrera sociologiska ansatser och social teori i tvärvetenskaplig forskning inom hållbarhet. Dr. Longo har publicerat många empiriska och teoretiska bidrag till forskning, inklusive en bok, The Tragedy of the Commodity: Oceans, Fisheries, and Aquaculture, och flera peer-reviewed artiklar samt andra publikationer.