Länkstig

Marknadsestetik och vardagskultur i klassrummet. Ett ideologiskt dilemma?

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2007 - 2009
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Identitet, dominans och kunskapsbildning i grundskolans musikundervisning.
Gästprofessor Claes Ericsson (Principal Investigator), Högskolan i Halmstad och professor Monica Lindgren. Syftet med forskningsprojektet var att undersöka hur marknadsestetik och ungdomars vardagskultur kommer till uttryck i musikklassrummet.