Länkstig

Samspelets dynamiska processer – en rekonstruktion av ensembleämnet

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2012 - 2013
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Konstnärliga fakulteten

Kort beskrivning

Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt på improvisationsutbildningen vid Högskolan för scen och musik. Projektet syftade till att öka kunskapen om ensembleämnets didaktik genom att söka nya, i sammanhanget oprövade didaktiska verktyg.
Lektor Carina Borgström Källén