Länkstig

Tarja Karlsson Häikiö

Professor

Enheten för pedagogik: Bild och
slöjd
Telefon
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Tarja Karlsson Häikiö

Tarja Karlsson Häikiö är PhD i konst- och bildvetenskap (2007) och professor/docent i visuell och materiell kultur (2016/2018) vid Pedagogiska enheten: bild och slöjd. Karlsson Häikiö är verksam vid HDK-Valand, Högskolan för konst och design vid Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet som forskare och lärarutbildare och innehar titeln excellent lärare (2021).

Hon arbetar med forskarutbildning av doktorander och lärarutbildning av studenter från förskola, grundskola och gymnasiet upp till högre konstnärlig utbildning. Hennes forskningsområden är bildpedagogik, barn- och ungdomskultur, bedömning och dokumentation, professionalisering och högre konstnärlig utbildning. Karlsson Häikiö har haft flera Skolverksuppdrag och har lett framtagandet av Bedömningsstöd i bildämnet år 4-6 och 7-9 och Kartläggningsmaterial gällande nyanlända elevers kunskaper i bild.

Hon är projektledare för den Nationella forskarskola i bildpedagogik och slöjdpedagogik och slöjdpedagogik, FoBoS (https://www.gu.se/fobos). Hon är ledare för forskningsplattformen ERA - Educational Research in the Arts - forskningsplattform vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet (https://www.gu.se/forskning/era-educational-research-in-the-arts). Hon är ledamot i HDK-Valands forskningsråd och ansvarig för forskningsklustret Miljö: ekologi och klimatutmaningar (Forskningskluster: Miljö, ekologi och klimatutmaningar – Medarbetarportalen (gu.se)). Mellan åren 2018-2022 hade hon uppdrag som vicedekan utbildning vid Konstnärliga fakulteten.

Se kortfilm om hennes professur: https://youtu.be/u6Dbeg3Zo0M

Se föreläsning om Vikten av visuell kultur: https://www.lasrorelsen.nu/2021/05/9-filmer-fran-bildkonferensen-i-stockholm/

Samverkan och nätverk: Representant för Göteborgs universitet i HanaAcademy (https://www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum/samhalle-och-utbildning/sprak-och-utbildning/hogskolor-och-forskning/hana-academy/); Medlem InSEA International (International Association for Education through the Arts) och sekreterare InSEA-föreningen Sverige (https://www.inseasverige.se/); Medlem ENViL, European Network for Visual Literacy (http://www.insea.org/ENVIL); Medlem BIG - barnkulturforskning i Göteborg (https://www.gu.se/forskning/big-barnkulturforskning-i-goteborg); Medlem av EDDA Norden - ett Nordiskt samverkansorgan mellan universitet (www.eddanorden.com); Medlem forskningsnätverket SAKS - Studier av konstnärligt seende, en nordisk samverkan; Medlem Konst, kultur och utbildning och Posthumanistiskt nätvert NERA, Nordic Educational Research Association (https://nfpf.net/); Gästlärare Laerarskuli, Färöarna, Danmark (https://www.setur.fo/en/the-university/faculties/faculty-of-education/) och John Moores University, Liverpool, England (http://www.ljmu.ac.uk); Samarbetspart Bassa Reggiana förskoledistrikt i Reggio Emilia, Italien (https://www.progettinfanzia.eu/nidi-e-scuole/); Styrgrupp nätverket Kalejdoskop (http://kalejdoskopiskt.blogspot.com/)