Länkstig

Tarja Karlsson Häikiö

Professor

Enheten för pedagogik: Bild och
slöjd
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Tarja Karlsson Häikiö

Tarja Karlsson Häikiö är PhD i konst- och bildvetenskap (2007) och professor/docent i visuell och materiell kultur (2016/2018). Karlsson Häikiö är verksam vid Högskolan för konst och design vid Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet som forskare och lärarutbildare och innehar titeln excellent lärare (2021). Hon arbetar med forskarutbildning och lärarutbildning från förskola upp till högre konstnärlig utbildning. Hennes forskningsområden är bildpedagogik, barn- och ungdomskultur, bedömning och dokumentation, professionalisering och högre konstnärlig utbildning. Karlsson Häikiö har haft flera Skolverksuppdrag och har lett framtagandet av Bedömningsstöd i bildämnet och Kartläggningsmaterial gällande nyanlända elevers kunskaper i bild. Hon är projektledare för den Nationella forskarskola i bildpedagogik och slöjdpedagogik och har för nuvarande uppdrag som vicedekan utbildning vid Konstnärliga fakulteten. Forskningsnätverk och samarbetspartners: ERA - Educational Research in the Arts - forskningsplattform vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet https://www.gu.se/forskning/era-educational-research-in-the-arts ; Representant för Göteborgs universitet i HanaAcademy https://www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum/samhalle-och-utbildning/sprak-och-utbildning/hogskolor-och-forskning/hana-academy/ ;Medlem InSEA International (International Association for Education through the Arts) ; Sekreterare InSEA-föreningen Sverige https://www.inseasverige.se/ ; BIG - barnkulturforskning i Göteborg https://www.gu.se/forskning/big-barnkulturforskning-i-goteborg ; Medlem av EDDA Norden - ett Nordiskt samverkansorgan mellan universitet www.eddanorden.com ; Medlem forskningsnätverket SAKS - Studier av konstnärligt seende, en nordisk samverkan ; Medlem Posthumanistiskt nätverk; Samarbete gästlärare John Moores University, Liverpool http://www.ljmu.ac.uk ; Samarbetspart Bassa Reggiana förskoledistrikt i Reggio Emilia, Italien https://www.progettinfanzia.eu/nidi-e-scuole/