Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Karriär, kvinna och professor i musikpedagogik – en studie om 8 kvinnliga professorer i musikpedagogik i de nordiska länderna

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Forskare i detta projekt är docent Carina Borgström Källén vid Högskolan för scen och musik. Projektet syftar till att utveckla kunskap kring arbetssituation och yrkesroll för kvinnliga professorer i musikpedagogik. Empirin utgörs av tre fokusgruppsamtal med åtta kvinnor som alla är yrkesverksamma professorer i musikpedagogik i de nordiska länderna.

Bakgrunden till forskningsintresset är att forskning inom högre utbildning generellt har pekat på bristande jämställdhet inom alla nivåer i akademin, medan studier som undersöker jämställdhet i relation till karriär i musikpedagogik specifikt inte har identifierats.

Följande artikel har hittills publicerats:

Borgström Källén, C. (2021). Woman and Full Professor in Music Education – Work Experiences in the Field of Academia. In E. Angelo, J. Knigge, M. Sæther & W. Waagen (eds.) Higher Education as Context for Music Pedagogy Research, MusPed: Research, 2, pp. 245-268. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.119.ch10