Bild
Danslärarstudenter i en koreografi på scen, våren 2023
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Den gestaltande kroppen – perspektiv på ämneskonception i dans- och vokalundervisning

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2016 - 2019
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Högskolan för scen och musik, DOCH Dans och Cirkushögskolan

Kort beskrivning

Forskningsprojekt i samarbete med en forskare på Dans och Cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola. Projektet undersöker sång- och dansundervisning i syfte att öka kunskapen kring hur ämneskonception konstrueras i undervisningspraktiker där kroppen är det primära instrumentet.
Lektor Carina Borgström Källén

Publikation

Borgström Källén, C. L. M., & Sandström, B. (2019). Kropp, blick och plats – konstruktioner av dans- och vokalundervisning. Educare, (2), 73–92. https://doi.org/10.24834/educare.2019.2.5