Länkstig

Den gestaltande kroppen – perspektiv på ämneskonception i dans- och vokalundervisning

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2016 - 2019
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Forskningsprojekt i samarbete med en forskare på Dans och Cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola. Projektet undersöker sång- och dansundervisning i syfte att öka kunskapen kring hur ämneskonception konstrueras i undervisningspraktiker där kroppen är det primära instrumentet.
Lektor Carina Borgström Källén