Bild
FUTURED - Music Teacher Education for the Future
Länkstig

Music Teacher Education for the Future (FUTURED)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Western Norway University of Applied Sciences, Norway

Kort beskrivning

Forskningsprojektet FUTURED inriktas mot att utveckla dagens musiklärarutbildning utifrån samhälleliga behov och utmaningar.

Professor Monica Lindgren är gästforskare i projektet.