Bild
FUTURED - Music Teacher Education for the Future
Länkstig

Music Teacher Education for the Future (FUTURED)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2024
Projektägare
Western Norway University of Applied Sciences, Norway

Finansiär
Forskningsrådet i Norge

Kort beskrivning

Forskningsprojektet FUTURED inriktas mot att utveckla dagens musiklärarutbildning utifrån samhälleliga behov och utmaningar.

Professor Monica Lindgren är gästforskare i projektet.

Ny podcast

I augusti 2023 lanseras en podcast med resultat från forskningsprojektet FUTURED.

Mer om den på FUTURED:s hemsida