Länkstig

Processdagbok – ett reflekterande instrument för kvalitet i konstnärligt och konstnärligt pedagogiskt arbete

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2018 - 2020
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (NKU), Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Deltagare: Ylwa Andersson, Bengt Franzén, Gunilla Gårdfeldt, Tarja Karlsson Häikiö och Einar Nielsen