Länkstig

Konstruktion av estetiskt lärande inom lärarutbildningen

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2008 - 2010
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Ett forskningsprojekt inriktat mot lärarutbildningens estetiska område. Syftet med forskningsstudien var att undersöka vilken kunskap, inom det estetiska området, som vid lärarhögskolorna ses som relevant för den kommande yrkesrollen.
Professor Monica Lindgren