Bild
Foto: Emma Hanquist
Länkstig

Musik och genus

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2009 - 2012
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Delegationen för jämställdhet i högskolan och Statens kulturråd

Kort beskrivning

Ett utvecklingsprojekt som involverade alla utbildningar inom musikområdet på Högskolan för scen och musik. Lektor Carina Borgström Källén

Musik och genus var ett treårigt projekt för pedagogisk och konstnärlig utveckling av utbildningarna för operasångare, musikalartister, musiker, kompositörer och lärare i musik vid Högskolan för scen och musik. Projektet omfattade även högskolans stödfunktioner och startade hösten 2009 för att avslutas tre läsår senare, våren 2012. Projektet har berört elva utbildningar på kandidatnivå och tre på masternivå och involverat cirka 160 medarbetare och 600 studenter.

Musik och genus - vad hände sedan?

Under åren 2016– genomfördes ett uppföljande forskningsprojekt av lektor Carina Borgström Källén som undersöker högre musikutbildning med fokus på jämställdhet och genus.