Länkstig

Explorativ design för lärande i doktorandseminarier

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2017 - 2018
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Projektet syftar till att undersöka formens betydelse för utveckling och lärande i högskolepedagogisk kontext, i detta fall forskarutbildning. Professor Monica Lindgren (tillsammans med Cecilia Björck, IPKL)