Göteborgs universitet

Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik

Bild
En person ritar ett färgglatt mönster på svarta tavlan
Länkstig

Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik syftar till att utveckla kunskapsområdet visuell, virtuell och materiell kultur samt handlingsburen kunskap.

Bild- och slöjdundervisningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Både bild och slöjd är kunskapsområden där det behövs mer forskning och skolutveckling.

Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik vänder sig till lärare i hela landet som genom forskarutbildningsstudier vill fördjupa kunskapen inom visuell kompetens och handlingsburet kunnande samt undersöka hur digitala resurser medverkar i lärande och undervisning inom skolämnena bild och slöjd. En licentiatexamen öppnar upp för flera karriärvägar för bild- och slöjdlärare.

Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik startade sin verksamhet hösten 2020.

Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik är ett samarbete mellan bild- och slöjdlärarinriktningarna vid Göteborgs universitet, Konstfack och Stockholms universitet. Vetenskapsrådet finansierar forskarskolans verksamhet.