Göteborgs universitet
Länkstig

Kursutvecklingsgrupp

Nordisk magisterutbildning i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien leds av en kursutvecklingsgrupp. På den här sidan ser du vilka vi är.

Agnes Wold
Programansvarig

Professor och överläkare
Avdelningen för infektionssjukdomar, institutionen för biomedicin

Foto: Pernilla Vighagen
Foto: Pernilla Vighagen

Ingegerd Adlerberth
Examinator
Professor och överläkare
Avdelningen för infektionssjukdomar, institutionen för biomedicin

Anneli Ringblom
Kursansvarig

Universitetsadjunkt och doktorand
Vård vid långvariga tillstånd, institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Foto: Pernilla Vighagen
Foto: Pernilla Vighagen

Jon Edman Wallér
Kursledare

ST-läkare och doktorand
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
jon.edman@vgregion.se

Marie Studahl
Universitetslektor och överläkare
Avdelningen för infektionssjukdomar, institutionen för biomedicin

Foto: Pernilla Vighagen
Foto: Pernilla Vighagen

Erika Lindberg
Universitetslektor
Institutionen för biomedicin

Leif Dotevall
Med dr, regionläkare, stf smittskyddsläkare
Smittskydd Västra Götaland
leif.dotevall@vgregion.se

Foto: Pernilla Vighagen