Länkstig

Catharina Olsson

Universitetslektor

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
4457
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Catharina Olsson

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör kontroll av magtarmkanlens motilitet hos vertebrater, med fokus på fisk.

Forskningen omfattar studier av intrinsisk och extrinsisk innervering av magtarmkanlens med hjälp av t.ex. immunohistokemi i kombination med in vitro och in vivo fysiologiska och farmakologiska metoder. På senare år har vi bland annat karaktäriserat olika rörelsemönster och hur de påverakas av inre kontrollsystem likväl som av yttre faktorer som födointag, temperatur och salthalt i vattnet.

Mer information

Short CV

Education and exams October 1993 MSc Biology, University of Gothenburg

January 2000 PhD in Zoophysiology: "Inhibitory control of gastrointestinal motility – Evolutionary aspects on distribution and effects of PACAP, VIP and nitric oxide", University of Gothenburg

June 2001 Degree in Journalism (short programme), University of Gothenburg

March 2010 Docent in Zoophysiology, University of Gothenburg

Work experiences November 2001 – December 2003 Senior Research Officer (post-doctoral position), Dept. Human Physiology, Flinders University, Adelaide, Australia

January 2004 – March 2004 Research scientist, Dept. Zoology, University of Gothenburg

April 2004 – February 2005 Scientist Mol. Pharmacology, AstraZeneca R&D, Mölndal

April 2005 – December 2009 Research scientist, Dept. Zoology, University of Gothenburg

December 2009 – Lecturer, Dept. Zoology (since 2012 Dept. Biological and Environmental Sciences), University of Gothenburg Permanent position since May 2011

2007-2016 Coordinator Pharmacy programme (Receptarieprogrammet)

2012- Director of studies in Pharmacy