Länkstig

Ola Nordqvist

Pedagogisk utvecklare

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
5258
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Ola Nordqvist

Som pedagogisk utvecklare vid institutionen för biologi och miljövetenskap är ett av mina huvuduppdrag att ansvara för och undervisa blivande biologilärare i ämnesdidaktik & metodik, handleda deras examenarbeten, samt vara ansvarig för VFU-kurser under lärarutbildningen. Utöver uppdraget som ämneslärarutbildare finns pedagogisk och didaktisk utveckling av institutionens egna kurser på mitt bord, liksom att stödja våra lärare i sin professionella utveckling.

Jag har en bakgrund som mångårig gymnasielärare i framför allt kemi, biologi & bioteknik på gymnasienivå där jag i huvudsak undervisat på en gymnasieskola här i Göteborg, men även några år på en high school i Iowa, USA. Jag disputerade 2022 inom CUL:s forskarskola i ämnet biologi med inriktning mot utbildningsvetenskap där mitt huvudsakliga forskningsintresse var hur personliga värderingar och etiska/moraliska frågeställningar påverkar undervisningen i biologi på gymnasiet.