Göteborgs universitet
Bild
Nyfödd bebis som läggs på en våg
Foto: Christian Bowen
Länkstig

Vaginal förlossning efter kejsarsnitt i en svensk kontext

Vaginal förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt (eng. VBAC), är en relevant fråga för ett stort antal kvinnor och deras barn på grund av den stigande kejsarsnittsfrekvensen i hela världen. I Sverige ökade andelen kejsarsnitt från 5 % i början av 1970-talet till 17,3% år 2013. VBAC har fördelar jämfört med ett planerat kejsarsnitt vid efterföljande graviditet (eng. ERCS) och är associerat med mindre mödradödlighet och lägre sjuklighet för mödrar och barn.