Länkstig

Karin Ahlberg

Prefekt

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe, Hus 1 o 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
2422
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Karin Ahlberg

Karin Ahlberg är professor i vårdvetenskap och lektor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Karin är utbildad till legitimerad sjuksköterska med inriktning mot cancersjukvård. Sedan 2018 är Karin prefekt vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Aktuell forskning rör företrädesvis studier kring symtom och tecken i samband med cancersjukdom. Framförallt i samband med strålbehandling. Detta rör bland annat patienters symtom relaterade till sjukdom och behandling samt individens egna upplevelser och erfarenheter av ohälsa.

Kartläggning av dessa symtom baseras på individens upplevelse av symtomets frekvens, intensitet, mening och obehag och kan bara rapporteras av patienten själv. I kontrast finns biologiska förändringar, tecken (signs), som indikerar sjukdom och som kan upptäckas både av individen och av andra, t ex biokemiska parametrar, röntgenfynd etc. Dessa är värdefulla för att upptäcka sjukdom, observera status av sjukdom samt bekräfta effekten av behandling.

Adekvat hantering av cancerrelaterade symtom och tecken är centralt i klinisk verksamhet med syfte att minska negativ påverkan på t ex patientens välbefinnande, funktionsstatus och/eller hälsorelaterad livskvalitet.. Dock visar klinisk erfarenhet och forskning att patienter inte alltid får tillräcklig hjälp med symtomlindring. En orsak kan vara brist på systematisk undersökning och uppföljning i praktiken men också att evidensbaserade interventioner inte finns beskrivna i tillräcklig utsträckning. Pågående forskning syftar till att beskriva relationen mellan upplevelse av ohälsa (symtom) och biologiska förändringar (signs) samt att identifiera och utvärdera metoder för att motverka eller lindra symtom.

Forskningen sker på nationell nivå där Karin är pricipal investigator för en forskargrupp som fokuserar på patientrapporterade data i samband med protonstrålning vs. fotonstrålning. Forskningen finansieras med hjälp av anslag från bl a Cancerfonden.