Länkstig

Karin Dejke

Administrativ chef, inst

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe Hus 1 o 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Karin Dejke

Administrativ chef med personalansvar och arbetsledande ansvar för institutionens administrativa enhet. Administrativa enheten ansvarar för institutionens administration inom HR, ekonomi, säkerhet, arkiv och registratur, kommunikation, utbildning, forskning, internationalisering, IT, centrumbildning och samverkan.

Ledningsstöd/administrativt stöd till prefekt avseende Institutionsledningen (IL).

Administrativt stöd till proprefekt avseende resurs-och verksamhetsmöten.

Institutionens säkerhetssamordnare.

Institutionens arkivsamordnare för närarkiv samt forskningsarkivering gentemot GU och internt på institutionen.

IT-beredare samt licensansvarig (IT) gentemot GU IT samt internt på institutionen.