Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Som barnmorska är du bland annat ansvarig vid en normal förlossning.
Foto: Elisabet Nilsson
Länkstig

Barnmorskeprogrammet

Program
V2BMP
Avancerad nivå
1,5 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1V05S
Ansökan stängd

Kort om programmet

Är du intresserad av livet - från allra första början?

Barnmorskeprogrammet är en utbildning på avancerad nivå inom området reproduktiv och perinatal hälsa där du får kunskaper för att kunna vara en nyckelperson i frågor om sexuell hälsa och ohälsa.

Som barnmorska blir du huvudansvarig för den normala graviditeten och förlossningen, men dina kunskaper inom området är brett efterfrågade. Efter studierna kan du också välja att arbeta på t.ex. mottagning för nyfödda, ungdomar och nyblivna föräldrar. Kort sagt, med reproduktiv hälsa genom livet!

Om utbildningen

På barnmorskeprogrammet får du lära dig att självständigt övervaka och handlägga den normala graviditeten och förlossningen, och att kunna identifiera och planlägga för de komplikationer som kan uppstå. Det är en roll som kräver stort ansvar, beslutsförmåga och empati. Under programmet får du träna praktiskt i såväl simulerad miljö som på plats i verksamheten, alltid med stöd av erfaren handledare.

När du har avslutat programmet kan du ansöka om yrkesexamen som
barnmorska, legitimation hos Socialstyrelsen och förskrivningsrätt av
preventivmedel.

Ett brett kunskapsfält

Förutom att vara ansvarig för kvinna och barn före, under och efter förlossning, ingår det i yrket att kunna rådgöra ungdomar och vuxna inom området reproduktiv och perinatal hälsa. Det kan handla om t.ex. preventivmedel, stöd vid amning och rådgivning vid sexuell hälsa och ohälsa. Barnmorskan spelar dessutom en stor roll när det gäller folkhälsan i samhället, bland annat genom att utföra cellprover för livmoderhalscancer och att upplysa kring sexuellt överförbara sjukdomar.

Personcentrerad profil

På Göteborgs universitet har programmet en lokal profil som poängterar barnmorskans stödjande och hälsofrämjande arbete för kvinna och familj. Utifrån ett livscykelperspektiv utgår programmet från ett personcentrerat, hållbart synsätt - både för individ, samhälle och på global nivå. En viktig del i detta är att främja kvinnans och närståendes rätt till självbestämmande och delaktighet, alltid grundat i ett jämställt perspektiv mellan kvinnor och män. Du får under studierna på programmet kunskap att kunna reflektera kring attityder och värderingar och verktyg för att ta en stödjande roll för kvinna och familj.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande, ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska vid kursstart. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-och sjukvård där tex vid sjukhus, primärvård och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen.

Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal.  

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort. 

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Som barnmorska är du mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Människor tänker kanske i första hand på förlossningsvården som den primära arbetsplatsen, men beroende på ditt eget intresseområde kan du med dina specialistkunskaper arbeta inom en rad olika verksamheter, både offentligt, privat och ideellt. Många barnmorskor väljer t.ex. att arbeta inom mödrahälsovård, på ungdomsmottagning, barnmorskemottagning eller fertilitetsklinik. Även utomlands har du goda chanser att kunna använda dina kunskaper och bli en värdefull del av teamet runt kvinna och barn.

Med din magisterexamen i handen kan du också välja att fortsätta studierna på master- och doktorandnivå. Här kan din forskning hjälpa till att utveckla förutsättningarna för en hållbar och jämställd reproduktiv vård och hälsa. 

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet går på helfart, vilket innebär totalt 40 timmars studier i veckan. I de teoretiska kurserna är det ofta mycket föreläsningar som du förväntas delta på. Dessa varvas med seminarium, workshops, grupparbeten och självstudier.

De praktiska momenten innebär att du i vårt kliniska träningscentrum får öva på dels fysiska undersökningar och dels att använda dig av den tekniska utrustning som krävs för yrket på ett korrekt sätt.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen får du sedan chansen att omvandla de kombinerade teoretiska och praktiska kunskaperna ute i verksamhet. Med stöd av handledare på avdelning får du tillsammans med andra professioner i vården möta patienter och självständigt göra bedömningar och uppföljningar.

Programmet samläser med studenter från Masterprogrammet i reproduktiv och perinatal hälsa.

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment.

Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg.  

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Vill du skriva ditt examensarbete i Costa Rica, New York eller varför inte Tromsö i Norge? Programmet bedriver aktivt studentutbyten med lärosäten över hela världen. Som student kan du välja att göra hela eller delar av din praktik eller uppsats utomlands vid något av de många universitet och högskolor vi samarbetar med.

Läs mer om studier utomlands