Bild
Som barnmorska är du bland annat ansvarig vid en normal förlossning.
Foto: Elisabet Nilsson
Länkstig

Barnmorskeprogrammet

Program
V2BMP
Avancerad nivå
1,5 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1V05B
Ansökan stängd

Kort om programmet

OBS! Tidig antagning, ansök 15 februari-15 mars.

Är du intresserad av livet - från allra första början? Barnmorskeprogrammet är en utbildning på avancerad nivå där du får kunskaper för att kunna vara en nyckelperson i frågor om sexuell hälsa och ohälsa.

Som barnmorska är du huvudansvarig för graviditet och förlossning, men dina kunskaper inom området är brett efterfrågade. Du kan välja att arbeta på t.ex. mottagning för nyfödda, ungdomar eller med kvinnor som behöver stöd igenom klimakteriet.

Kort sagt, med reproduktiv hälsa genom livet!

Om utbildningen

På barnmorskeprogrammet får du lära dig att självständigt övervaka och handlägga graviditet och förlossning, och att kunna identifiera och planlägga för de komplikationer som kan uppstå. Det är en roll som kräver stort ansvar, beslutsförmåga och empati. Under programmet får du träna praktiskt i såväl simulerad miljö som på plats i verksamheten, alltid med stöd av erfaren handledare.

När du har avslutat programmet kan du ansöka om yrkesexamen som
barnmorska, legitimation hos Socialstyrelsen och förskrivningsrätt av
preventivmedel.

Ett brett kunskapsfält

Förutom att vara ansvarig för kvinna och barn före, under och efter förlossning, ingår det i yrket att kunna rådgöra ungdomar och vuxna inom området reproduktiv och perinatal hälsa. Det kan handla om t.ex. preventivmedel, stöd vid amning och rådgivning vid sexuell hälsa och ohälsa. Du får också lära dig att ge bästa möjliga förutsättningar och stöd till kvinnor med klimakteriebesvär samt att göra informerade val för både kvinnan och hennes familj i olika livssituationer.

Barnmorskan kan också arbeta med folkhälsan i samhället, bland annat genom att utföra cellprover för livmoderhalscancer och att upplysa kring sexuellt överförbara sjukdomar.

Barnmorskans stöd under förlossning

På barnmorskeprogrammet får du lära dig hur du stöttar kvinnor och familjer igenom förlossningsprocessen. I filmen nedan kan du se hur det kan gå till i det mycket speciella ögonblicket. (Varning! Videon kan vara olämplig för vissa användare).

Huvudområde

Huvudområdet utgår från en humanistisk människosyn och genererar kunskap om den mänskliga reproduktionen och dess processer. Detta omfattar kunskap om sexualitet, fertilitet, abort, antikonception, graviditet, barnafödande, amning, nyföddhetsperiod, föräldraskap, och klimakterium. Vidare ingår fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt och existentiellt perspektiv på kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i ett livscykel-, genus- och rättighetsperspektiv.

Reproduktiv och perinatal hälsa är grunden för ett självständigt kompetensområde för barnmorskor. Kompetensområdet innefattar ett etiskt förhållningssätt, hälsofrämjande och förebyggande insatser samt vård och behandling, organisation och ledning, utveckling och utbildning samt forskning och innovation.

Personcentrerad profil

På Göteborgs universitet har programmet en lokal profil som poängterar barnmorskans stödjande och hälsofrämjande arbete för kvinna och familj. Utifrån ett livscykelperspektiv utgår programmet från ett personcentrerat, hållbart synsätt - både för individ, samhälle och på global nivå. En viktig del i detta är att främja kvinnans och närståendes rätt till självbestämmande och delaktighet, alltid grundat i ett jämställdhetsperspektiv. Du får under studierna på programmet kunskap att kunna reflektera kring attityder och värderingar och verktyg för att ta en stödjande roll för kvinna och familj. 

Behörigheter och urval

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande, ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska vid kursstart. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvård där t ex vid sjukhus, primärvård och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen.

Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal.  

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort. 

More information about Praktik

Efter studierna

Som barnmorska är du mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Människor tänker kanske i första hand på förlossningsvården som den primära arbetsplatsen, men beroende på ditt eget intresseområde kan du med dina specialistkunskaper arbeta inom en rad olika verksamheter, både offentligt, privat och ideellt. Många barnmorskor väljer t.ex. att arbeta inom mödrahälsovård, på ungdomsmottagning, barnmorskemottagning eller fertilitetsklinik. Även utomlands har du goda chanser att kunna använda dina kunskaper och bli en värdefull del av teamet runt kvinna och barn.

Med din magisterexamen i handen kan du också välja att fortsätta studierna på master- och doktorandnivå. Här kan din forskning hjälpa till att utveckla förutsättningarna för en hållbar och jämställd reproduktiv vård och hälsa. 

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet går på helfart, vilket innebär totalt 40 timmars studier i veckan. I de teoretiska kurserna är det ofta mycket föreläsningar som du förväntas delta på. Dessa varvas med seminarium, workshops, grupparbeten och självstudier.

De praktiska momenten innebär att du i vårt kliniska träningscentrum får öva på dels fysiska undersökningar och dels att använda dig av den tekniska utrustning som krävs för yrket på ett korrekt sätt.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen får du sedan chansen att omvandla de kombinerade teoretiska och praktiska kunskaperna ute i verksamhet. Med stöd av handledare på avdelning får du tillsammans med andra professioner i vården möta patienter och självständigt göra bedömningar och uppföljningar.

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment.

Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg.  

Läs mer om lokaler