Göteborgs universitet
Bild
mage som injiceras med insulin
Foto: Peter Stanic
Länkstig

MoDiab-Web-Webbaserat stöd till kvinnor med typ 1 diabetes under graviditet och tidigt moderskap

Årligen föder ca 500 kvinnor som har diabetes typ 1 barn i Sverige. Diabetes typ 1 komplicerar både graviditet och förlossning och ökar risken för bland annat fostermissbildning, havandeskapsförgiftning, stort barn, instrumentell vaginal förlossning, kejsarsnitt samt neonatala komplikationer. Viktigaste faktorn för att barnet skall födas normalstor och friskt är att den gravida kvinnan har normala blodsockernivåer.