Navigate to video: Fältförlagd socionomutbildning
Video (1:53)
Fältförlagd socionomutbildning
Bild
Länkstig

Fältförlagd socionomutbildning

Ta chansen och läs delar av socionomutbildningen i nordöstra Göteborg. Den fältförlagda socionomutbildningen ger dig en unik inblick i socionomyrket och praktisk erfarenhet i ett tidigt skede av din utbildning.