Video (1:53)
Fältförlagd socionomutbildning
Bild
Länkstig

Fältförlagd socionomutbildning

Ta chansen och läs delar av socionomutbildningen i ett lokalsamhälle - Biskopsgården eller Angered. Den fältförlagda socionomutbildningen ger dig en unik inblick i socionomyrket och praktisk erfarenhet i ett tidigt skede av din utbildning. Nästa klass i vår fältförlagda socionomutbildning startar vårterminen 2022 i Angered.