Göteborgs universitet
Länkstig

Samverkansdoktorand i socialt arbete

Samverkansdoktorander formulerar forskningsfrågor utifrån verksamhetsbehov. En samverkansdoktorand är en forskarstuderande som är anställd av och bedriver merpart av sin forskning via ett företag eller annan verksamhet.

Att vara samverkansdoktorand innebär att kombinera studier på forskarnivå med en extern anställning inom det sociala arbetets områden. För verksamheten innebär det att en samverkansdoktorand forskar på frågor utifrån era verksamhetsbehov, och för dig som är doktorand får du möjlighet att forska på aktuella frågeställningar samtidigt som du får ny kunskap.

Att studera som samverkansdoktorand

Som doktorand utvecklar du nya kompetenser genom hela utbildningstiden och för samtidigt tillbaka ny insikter till arbetsplatsen. Som samverkansdoktorand studerar du på deltid, utifrån överenskommelse med din arbetsgivare. Det är även hos din arbetsgivare som du är anställd hos under utbildningen och som står för din lön. Till skillnad från fakultetsfinansierade doktorander förväntas du inte att undervisa eller ägna dig åt institutionstjänstgöring under din doktorandtid.

I utbildningen ingår, förutom kurser, ett forskningsprojekt som leder fram till en avhandling. Du kommer tillhöra en forskningsplattform och handledas tillsammans med fler doktorander. Forskningsprojektet väljs i samråd med ditt företag eller organisation och bedrivs sedan i nära samverkan med din arbetsgivare och oss. Vid disputation tar du sedan en doktorsexamen. 

Finansiering under studietiden

Som samverkansdoktorand är du anställd av en annan arbetsgivare än Göteborgs universitet. Du går forskarutbildningen inom ramen för din anställning och arbetar samtidigt kvar inom den verksamhet där du är anställd vid. 

Studietakt och finansiering regleras med ett avtal mellan den finansierande arbetsgivaren och oss på institutionen.

Antagning

För att antas som samverkansdoktorand är behörigheten densamma som för universitetets egna anställningar av doktorander. För att bli antagen som samverkansdoktorand behöver din arbetsgivare bevilja att du får ägnar dig åt studier på forskarnivå inom ramen för din anställning på minst 50 procent av heltid. 

Bli samverkansdoktorand

Vill du eller din medarbetare bli samverkansdoktorand? Kontakta viceprefekt Frida Petersson för mer information. 

Frida Petersson

Lila bakgrund med färgglada serpeninter.

Sök till forskarutbildningen

Så här är det att vara samverkansdoktorand

Hanna Mac Innes var samverkansdoktorand från Göteborgs Stad och forskade om äldres rättigheter i Sverige.

Foto: Louise Älgne

Hej Hanna Mac Innes! Du var samverkansdoktorand på forskarutbildningen. Vad var fördelen med att ha en fot i akademin och en kvar i praktiken?

– Under hela min doktorandtid har jag haft en koppling till fältet. I och med min tjänst på Göteborgs Stad äldreomsorgen har jag fått både input och förankring till min forskning som jag tyckt varit väldigt bra.

Vad forskade du om?

– Min avhandling handlar om äldres rättigheter i Sverige. Det fanns många overifierade hypoteser och få storskaliga studier vad gällde omsorgsanvändning och ekonomiska levnadsvillkor hos äldre. Jag hade möjlighet att pröva flera av hypoteserna inom ramen för min avhandling. Resultatet pekar på att mycket har blivit bra för många, men inte för alla. Det finns fortfarande indikationer om stor social ojämlikhet mellan olika grupper. Som en följetång på avhandlingen forskar jag nu om hur man kan öka åtkomsten till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd bland äldre i Sverige. 

Vilka fördelar finns det med att forska via sin arbetsgivare?

– Hos socialarbetare finns stor kunskap. Det är en ynnest att få komma ut och presentera forskningsresultat för de som arbetar med frågorna. Jag önskar att fler får möjligheten att bli samverkansdoktorand. Det behövs fler broar mellan akademi och fält.

Hanna Mac Innes avhandling:  "Older people in Sweden - Age at migration, poverty and utilization of long-term care services"