Göteborgs universitet
Bild
Allmänna seminariet

Allmänna seminariet

Seminarieverksamheten har en central ställning i forskarutbildningen. Doktorander deltar aktivt vid institutionens "allmänna seminarium" för att öva på vetenskaplig argumentation och uppgiften att föra ut sin forskning.

Allmänna seminariet

Allmänna seminariet äger rum på onsdagar kl. 13:15-15:00 om inget annat anges. Föreläsningen sker på det språk (svenska eller engelska) som titeln anger. Bokseminarium, docent- och professorsföreläsningar efterföljs av en mottagning.

Det allmänna seminariet bjuder in gäster för att presentera och diskutera pågående forskning. Periodvis anordnas tematiska seminarier. Ett särskilt tema kan då behandlas under en följd av seminarier.

Övriga seminarier

Det arrangeras fler seminarieserier med anknytning till institutionens profilområden som arbetslivsforskning, emotionssociologi, feministiska studier, sociala rörelser och vetenskaps- och teknikstudier. Håll utkik i kalendern eller sök upp forskningsområdets sida.