Bild
Foto: Ruthson Zimmerman
Länkstig

Tillämpad statistisk analys

Kurs
SF2321
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-17653
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen riktar sig till dig som vill ha omfattande förståelse för hur statistiska analysmetoder kan tillämpas, framförallt olika regressionstekniker, såväl inom samhällsvetenskaperna som inom offentliga och kommersiella utredningsarbeten.

Om utbildningen

Det du framför allt lär dig i kursen är teoribaserad empirisk analys genom regressionsanalys. Föreläsningar och övningar varvas med varandra när du lär dig om bland annat förklaringsmodeller, urvalsproblematik, generaliserbarhet, sannolikhetslära och dimensionsanalys. En viktig del av kursen är också att du lär dig att använda dataprogram för statistisk analys, Stata.

Kursens består av två olika delar. I den första delen är undervisningen arrangerad i workshops. Varje workshop är vanligen fokuserad på en statistisk analysmetod och består av föreläsningar, lärarledda datasalsövningar samt en inlämningsuppgift. Du kommer att lära dig de mest vanligt förekommande regressionsteknikerna som linjär regression, kategorisk regression, flernivåregression och tidsserieregression.

I den andra delen av kursen skriver du ett självständigt forskningsarbete. I arbetet ska du tillämpa teoribaserad empirisk analys med hjälp av statistiska analysmetoder på ett forskningsproblem du själv valt och med ett datamaterial du valt ut.

Behörigheter och urval

Behörighet

För att vara behörig till kursen krävs godkänd kurs i samhällsvetenskapliga forskningsmetoder på grundnivå, eller motsvarande omfattande minst 15 hp, samt godkänd kärnkurs om 15 hp på avancerad nivå inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen utgörs av föreläsningar, övningar samt seminarier.