Bild
Foto: William Iven
Länkstig

Introduktion till tillämpad forskningsdesign och kvantitativa forskningsmetoder för samhällsvetare

Kurs
SF2324
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17650
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Kursen riktar sig till dig som vill få en introduktion till hur statistiska analysmetoder kan tillämpas, såväl inom samhällsvetenskaperna som inom offentliga och kommersiella utredningsarbeten. Kursen kommer att ge dig både teoretisk och praktisk träning i kvantitativ metodik som är relevant för ditt huvudämne.

Om utbildningen

I början av kursen får du en översikt av forskningsdesign inom samhällsvetenskapen, som omfattar frågor både i epistemologi, teori, forskningsetik och de olika kvantitativa metoderna som forskare har till sitt förfogande. Kursen rekommenderas för dig som inte har någon, eller har lite, kunskap om kvantitativa/statistiska metoder.

I den andra delen av kursen lär du dig att använda de kvantitativa metoderna och den programvara, Stata, som krävs för att utföra olika uppgifter och analyser.

Så långt det är möjligt är den data som används i uppgifterna relevanta för ditt ämnesområde, vilket gör att du får lära dig vad det finns för innehåll, potential och begränsningar av befintlig data.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs godkänd kärnkurs om 15 hp på avancerad nivå inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier samt handledning i att använda metoder inom kvantitativ samhällsvetenskaplig forskning.