Göteborgs universitet
Länkstig

För media

På Göteborgs universitet och Segerstedtinstitutet finns forskare med olika expertområden. Beroende på ämnesområde (A-Ö) kan vi rekommendera kontakt med följande personer:

Antisemitism - Christer Mattsson

Civilsamhällets arbete mot extremism - Robin Andersson Malmros

Europeiskt och nordiskt arbete mot extremism - Robin Andersson Malmros

Högerextremism - Christer Mattsson

Kommuners arbete mot extremism - Robin Andersson Malmros

Militant islamistisk extremism - Göran Larsson

Radikalisering och EXIT-processer - Christer Mattsson

Skolans arbete mot extremism - Christer Mattsson

Sveriges nationella arbete mot extremism - Robin Andersson Malmros

Utbildning och hågkomst om Förintelsen - Ola Flennegård

Våld vid politiska protester - Mattias Wahlström