Göteborgs universitet
Länkstig

Samverkan

Segerstedtinstitutet samverkar med många olika typer av organisationer och professionella. Syftet med samverkan är att tillföra forskningsbaserad kunskap som bidrar till förståelsen för uppkomsten och motverkandet av våldsbejakande extremism.