Länkstig

Robin Andersson Malmros

Doktorand

Förvaltningshögskolan
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Projektledare

Segerstedtinstitutet
Telefon
Postadress
Box 135
405 30 Göteborg

Om Robin Andersson Malmros

Segerstedtinstitutet

Jag arbetar som biträdande föreståndare på Segerstedtinstitutet - ett nationellt resurscenter med syfte att sprida kunskap och metoder för att förhindra anslutning till våldsbejakande miljöer och organisationer (www.segerstedtinstitutet.gu.se). Vid sidan av forskning, stöttar jag föreståndaren i organiserandet av institutets verksamhet.

Avhandling

Mitt avhandlingsprojekt syftar att öka förståelsen kring varför och hur lokala aktörer organiserar sig för att förebygga eller motverka globala utmaningar. Genom ett sociologiskt nyinstitutionellt perspektiv belyses hur sådana utmaningar översätts till lokala praktiker i en flerskiktad process. Empiriskt tar avhandlingen avstamp i skandinaviska kommuners förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Mer specifikt undersöks hur ett fält av organisatoriska aktörer som arbetar mot våldsbejakande extremism har växt fram och utvecklats, hur centrala koncept rationaliseras lokalt, vilka kommunala praktiker som mobiliserats, samt vilka typer av strategiska handlingar som genomförs för att arbetet ska etableras.

Forskningsprojekt

  • Nordforsk-finansierade forskningsprojektet Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practices (2018-2021) som leds av Tore Björgo, Oslo universitet. I projektet studeras samverkansarbete i arbetet mot våldsbejakande extremism i Danmark, Finland, Norge och Sverige.
  • Projektet Pan-Nordic and Transnational Dimensions of Nordic Right-Wing Extremism (2020-2022) belyser historisk och samtida forskning kring transnationell organisering av våldsbejakande högerextremism.

Undervisning

Jag undervisar i kvalitativ metod (kandidatnivå), organisationsteori (kandidat- och masternivå) samt handleder kandidat- och masteruppsatser på Förvaltningshögskolan. Vidare håller jag regelbundet externa föreläsningar, nationellt och internationellt, om den offentliga sektorns arbete mot våldsbejakande extremism.

  • Expert Consultant in the International Consensus Guidelines Committee for the Prevention of Violent Radicalization and Extremist Violence. CPN-PREV is an evidence-based and practitioner-centered network aiming at promoting Canadian and international leadership from multiple sectors and disciplines in countering violent radicalization (www.cpnprev.ca)
  • Safe City Advisor för Nordic Safe Cities. Inom ramen för detta initiativ hjälper jag enskilda nordiska kommuner att utveckla sitt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.