Länkstig

Robin Andersson Malmros

Projektledare

Segerstedtinstitutet
Postadress
Box 135
405 30 Göteborg

Föreståndare, Bitr/stf

Segerstedtinstitutet
Besöksadress
Universitetsplatsen 1, Vasaparken
41124 Göteborg
Postadress
Box 135
40530 Göteborg

Om Robin Andersson Malmros

Ph.D i offentlig förvaltning, biträdande föreståndare för Segerstedtinstitutet & universitetslektor vid akademin för polisiärt arbete, Högskolan i Borås

Forskningsintressen

 • Lokal organisering i förhållande till globala utmaningar
 • Förebyggande av terrorism, våldsbejakande extremism och radikalisering
 • Organisering, ledning och nyinstitutionell teori
 • Samverkan som fenomen och process

Forskningsprojekt

 • Nordforsk-finansierade forskningsprojektet Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practices (2018-2021) som leds av Tore Björgo, Oslo universitet. I projektet studeras samverkansarbete i arbetet mot våldsbejakande extremism i Danmark, Finland, Norge och Sverige.
 • Projektet Pan-Nordic and Transnational Dimensions of Nordic Right-Wing Extremism (2020-2022), finansierat av Nordiska ministerrådet, belyser historisk och samtida forskning kring transnationell organisering av våldsbejakande högerextremism.

Undervisning

 • Organisationsteori (masternivå) på Förvaltningshögskolan
 • Kriminologi (kandidatnivå) på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
 • Examensarbete för kandidatexamen i sociologi och i kriminologi på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
 • Våldsbejakande extremism och radikalisering (kandidatnivå) i två uppdragsutbildningar riktade mot polismyndigheten på Segerstedtinstitutet
 • Metodologiska ansatser i studier av våldsbejakande extremism (forskarnivå) på Segerstedtinstitutet
 • Vidare håller jag regelbundet externa föreläsningar, nationellt och internationellt, om den offentliga sektorns arbete mot våldsbejakande extremism.

Segerstedtinstitutet

Jag arbetar som biträdande föreståndare på Segerstedtinstitutet - ett nationellt resurscenter med syfte att sprida kunskap och metoder för att förhindra anslutning till våldsbejakande miljöer och organisationer (www.segerstedtinstitutet.gu.se). Vid sidan av forskning, stöttar jag föreståndaren i organiserandet av institutets verksamhet.

Andra uppdrag

 • Expert Consultant in the International Consensus Guidelines Committee for the Prevention of Violent Radicalization and Extremist Violence. CPN-PREV is an evidence-based and practitioner-centered network aiming at promoting Canadian and international leadership from multiple sectors and disciplines in countering violent radicalization (www.cpnprev.ca)
 • Safe City Advisor för Nordic Safe Cities. Inom ramen för detta initiativ hjälper jag enskilda nordiska kommuner att utveckla sitt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.