Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Robin Andersson Malmros

Doktorand

Förvaltningshögskolan
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Robin Andersson Malmros

Avhandlingsprojekt

Managing Grand Challenges - How Scandinavian Municipalities Prevent Violent Extremism

Avhandlingens syfte är att beskriva hur skandinaviska kommuner har organiserat sitt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Mer specifikt undersöks hur ett fält av organisatoriska aktörer som arbetar mot våldsbejakande extremism har växt fram och utvecklats, hur radikalisering översätts från idé till policy i handlingsplaner, samt vilka handlingar genomförs. Detta görs genom innehållsanalyser av kommunala handlingsplaner, intervjuer och observationsstudier i Danmark, Norge och Sverige. Avhandlingens teoretiska ramverk är nyinstitutionell teori.

Forskningsprojekt

  • Nordforsk-finansierade forskningsprojektet Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practices (2018-2021) som leds av Tore Björgo, Oslo universitet. I projektet studeras samverkansarbete i arbetet mot våldsbejakande extremism i Danmark, Finland, Norge och Sverige.
  • Projektet Pan-Nordic and Transnational Dimensions of Nordic Right-Wing Extremism (2020-2022) belyser historisk och samtida forskning kring transnationell organisering av våldsbejakande högerextremism.

Undervisning

Jag undervisar i kvalitativ metod (kandidatnivå), organisationsteori (kandidat- och masternivå) samt handleder kandidat- och masteruppsatser på Förvaltningshögskolan. Vidare håller jag regelbundet externa föreläsningar, nationellt och internationellt, om den offentliga sektorns arbete mot våldsbejakande extremism.

Ytterligare uppdrag

  • Projektledare på Segerstedtinstitutet - ett nationellt resurscenter med syfte att sprida kunskap och metoder för att förhindra anslutning till våldsbejakande miljöer och organisation. (www.segerstedtinstitutet.gu.se)
  • Expert Consultant in the International Consensus Guidelines Committee for the Prevention of Violent Radicalization and Extremist Violence. CPN-PREV is an evidence-based and practitioner-centered network aiming at promoting Canadian and international leadership from multiple sectors and disciplines in countering violent radicalization (www.cpnprev.ca)
  • Safe City Advisor för Nordic Safe Cities. Inom ramen för detta initiativ hjälper jag enskilda nordiska kommuner att utveckla sitt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.