Länkstig

Robin Andersson Malmros

Projektledare

Segerstedtinstitutet
Postadress
Box 135
405 30 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Robin Andersson Malmros

Ph.D i offentlig förvaltning, universitetslektor i sociologi & biträdande föreståndare för Segerstedtinstitutet

Forskningsintressen

 • Lokal organisering i förhållande till globala utmaningar
 • Förebyggande av terrorism, våldsbejakande extremism och radikalisering
 • Organisering, ledning och nyinstitutionell teori
 • Samverkan som fenomen och process

Forskningsprojekt

 • Nordforsk-finansierade forskningsprojektet Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practices (2018-2021) som leds av Tore Björgo, Oslo universitet. I projektet studeras samverkansarbete i arbetet mot våldsbejakande extremism i Danmark, Finland, Norge och Sverige.
 • Projektet Pan-Nordic and Transnational Dimensions of Nordic Right-Wing Extremism (2020-2022) belyser historisk och samtida forskning kring transnationell organisering av våldsbejakande högerextremism.

Undervisning

 • Organisationsteori (masternivå) på Förvaltningshögskolan
 • Kriminologi (kandidatnivå) på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
 • Examensarbete för kandidatexamen i sociologi och i kriminologi på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
 • Våldsbejakande extremism och radikalisering (kandidatnivå) i två uppdragsutbildningar riktade mot polismyndigheten på Segerstedtinstitutet
 • Metodologiska ansatser i studier av våldsbejakande extremism (forskarnivå) på Segerstedtinstitutet
 • Vidare håller jag regelbundet externa föreläsningar, nationellt och internationellt, om den offentliga sektorns arbete mot våldsbejakande extremism.

Segerstedtinstitutet

Jag arbetar som biträdande föreståndare på Segerstedtinstitutet - ett nationellt resurscenter med syfte att sprida kunskap och metoder för att förhindra anslutning till våldsbejakande miljöer och organisationer (www.segerstedtinstitutet.gu.se). Vid sidan av forskning, stöttar jag föreståndaren i organiserandet av institutets verksamhet.

Andra uppdrag

 • Expert Consultant in the International Consensus Guidelines Committee for the Prevention of Violent Radicalization and Extremist Violence. CPN-PREV is an evidence-based and practitioner-centered network aiming at promoting Canadian and international leadership from multiple sectors and disciplines in countering violent radicalization (www.cpnprev.ca)
 • Safe City Advisor för Nordic Safe Cities. Inom ramen för detta initiativ hjälper jag enskilda nordiska kommuner att utveckla sitt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.