Länkstig

Göran Larsson

Professor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E314a
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Göran Larsson

Professor i religionsvetenskap (med inriktning mot religionshistoria). Sedan januari 2023 även gästprofessor vid Akademin för polisiärt arbete, Borås högskola (omfattning 10%)

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3343-6380

Forskningsintressen

 • Islam och muslimer i Europa
 • Islamisk teologi
 • Koranen
 • Religion, medier och kultur
 • Religion, migration och invandring
 • Religion, undervisning och lärande
 • Globala konflikter med lokal påverkan

Pågående projekt (huvudsökande/projektledare markeras med *)

· 2022–2025* Digital Islam across Europe: Understanding Muslims’ Participation in Online Environments (Chanse, funded by Forte, 30 månader, start oktober 2022)

Avslutade projekt (huvudsökande/projektledare markeras med *)

 • 2002 State Policies Towards Muslim Minorities in the European Union (funded by European Commission, Brussel).
 • 2002 LearnIT, national research project funded by The Knowledge Foundation (KK-stiftelsen).
 • 2007 LinCS (The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society)
 • 2009* Andligvård i den mångreligiösa kriminalvården (funded by The Swedish Prison and Probation Service).
 • 2010* Karl Vilhelm Zetterstéens kvarlämnade handlingar – en inventering (funded by Stiftelsen Lars Hiertas Minne)
 • 2013–2015* Att lämna islam: Apostasi, religionsfrihet och motsättningar i ett mångreligiöst Sverige (funded by Swedish Research Council, VR).
 • 2013* Göteborgs religiösa geografi – det offentliga rummets omvandling (funded by Stiftelsen Anna Ahrenbergs Fond)
 • 2015* Globala konflikter med lokala konsekvenser (funded by MSB)
 • 2015–2018 Museologiska inramningar av islam i Europa (funded by the Swedish Research Council, VR)
 • 2017–2020 Globala konflikter med lokala konsekvenser – lärande och diskussioner om mellanösternkonflikter i svenska klassrum (funded by the Swedish Research Council, VR)
 • 2017–2020 FINEX: Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic Countries (funded by the Norwegian Research Council)
 • 2020* Personrörlighet för Akademin med Utbildningsfokus och Studentmedverkan (funded by Vinnova/GU)
 • 2019–2022 Från Göteborg till paradiset – hur tjänstemän, anhöriga och ”utresande” förstår beslutet att resa till konflikterna i Syrien och Irak (funded by Segerstedt institutet, GU/Göteborgs stad)