Göteborgs universitet
Länkstig

Forskning

Här finns information om aktuella forskningsprojekt på Segerstedtinstitutet. Projekten finansieras antingen genom externa forskningsanslag eller via uppdrag från aktörer så som regering, myndigheter, civilsamhällesaktörer eller företag.