Göteborgs universitet
Länkstig

Övriga rapporter och böcker

Nedan en förteckning på övriga rapporter och böcker listade årsvis fallande ordning.

2022

Rapport
Larsson, G., Sorgenfrei, S., Lindström, J. & Sandberg, L. (2022). Koranbränningar i Malmö och Stocholm. En rapport om polisens arbete med fokus på samverkan med muslimska trossamfund. Stockholm: IMS

Kapitel i bok
Larsson, G.  & Mattsson, C. (2022). Social work as a tool for countering violent extremism in Sweden. I L Robinson (Ed.), Radicalization, extremism and social work practice among (minority) Muslim youth in the West. London: Routledge

Kapitel i bok
Mattsson, C. (2022). Caring for and containing the hateful other. Schools’ strategies to deal with students with neo-Nazi convictions. I J. Hardie-Bick & S. Scott (Eds.), Ex-treme identities and transitions out of extraordinary roles. London: Palgrave

Bok
Mattsson, C. & Johansson, T. (2022). Radicalization and disengagement in Neo-Nazi movements: Social psychological perspectives. London: Routledge

Rapport
Sivenbring, J. & Svanberg, M. (2022). Vi har en plan. Sveriges Kommuner & Regioner.

2021

Bok
Mattsson, C. & Johansson, T. (2021). Life trajectories into and out of contemporary Neo-Nazism: Becoming and unbecoming the Hateful Other. London: Routledge

2020

Bok
Larsson, G., Sorgenfrei, S. & Viklund, T. (2020). Migration, religion och polisärt arbete. Lund: Studentlitteratur

Kapitel i bok
Mattsson, C. (2020). De hatade barnen. I Mårtens, Y. Vi måste börja med barnen. Stockholm: Ordfront förlag

Bok
Mattsson, C. & Johansson, T. (2020). Den hatfulle andre. Vägar in i och utifrån nynazistiska rörelser. Göteborg: Korpen

Kapitel i bok
Sivenbring, J. & Mellander, E. (2020). Alt-right - En guide för "Normies". I Ranstorp, M. & Ahlin, F. (Red.) Från Nordiska motståndsrörelsen till alternativhögern - en studie om den svenska radikalnationalistiska miljön, Stockholm. Försvarshögskolan. 279–307

2019

Artikel i bok
Mattsson, C. (2019). Empatisk nyfikenhet – att bemöta intolerans, hat och extremism i klassrummet. Oslo: HL-Senter

Kapitel i bok
Sivenbring, J. (2019). Democratic Dilemmas in Education Against Violent Extremism. I Lunneblad, J. (red.), Policing Schools: School Violence and the Juridification of Youth. 173-186.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-18605-0_12

Bok
Sivenbring, J. & Andersson Malmros, R. (2019). Mixing Logics. Multiagency Approaches for Countering Violent Extremism. Göteborgs Universitet. Segerstedtinstitutet.

2018

Rapport
Sivenbring, J. (2018). Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism. Barnombudsmannen

Rapport
Sivenbring, J. (2018). Utslag av oro. En analys av Rädda Barnens orostelefon om radikalisering. Segerstedtinstitutets rapportserie.

2017

Övrigt
Andersson, R. (2017). Samverkan i demokratins försvar. En studie om den offentliga sektorn, civilsamhället och arbetet mot våldsbejakande extremism (extern länk). Göteborg: Förvaltningshögskolan

Övrigt
Andersson Malmros, R., & Mattsson, C. (2017). Från ord till handlingsplan. En rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism (extern länk). [From words to action plans. A report on municipal action plans against violent extremism]. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapport
Sivenbring, J. (2017). Demokratiseringens dilemman i de nordiska handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism. Segerstedtinstitutets rapportserie.

2016

Övrigt
Sivenbring, J. (2018). Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Utvärdering av projekt som beviljats bidrag år 2015 av Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (extern länk). MUCF.