Göteborgs universitet
Länkstig

Pedagogiskt arbete mot antisemitism 7,5 hp (PDG800)

Kursen Pedagogiskt arbete mot antisemitism ges som uppdragsutbildning av Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL), och Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet i samarbete med Forum för levande historia.

Antisemitism är ofta svårt att bemöta i undervisning och leder inte sällan till konfliktfyllda situationer. Många gånger är det svårt för den enskilda läraren att orientera sig om i vilken utsträckning problemet grundar sig i kunskapsbrister, verklig övertygelse eller vilja att provocera. Syftet med kursen Pedagogiskt arbete mot antisemitism är att ge deltagarna både grundläggande och fördjupande kunskaper om antisemitismens historia, idéhistoria och socialpsykologi samt inte minst pedagogiska verktyg de kan använda i undervisningen.

Kursen genomförs delvis på distans och delvis i internatform. De tre internaten brukar förläggas till Kungälv, utanför Göteborg. Varje internat varar två dagar; boende och mat bekostas av Forum för levande historia och Segerstedtinstitutet. De kostnader som tillkommer gäller viss del av kurslitteraturen och resor till och från internaten. Kursen examineras genom löpande seminarieuppgifter, obligatoriskt deltagande på internaten samt ett skriftligt examinationsarbete.

Om kursen

Kursen PDG800: Pedagogiskt arbete mot antisemitism ges som uppdragsutbildning (omfattning ca 50%) av Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL), Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet i samarbete med Forum för levande historia.

Form Kursen ges som tre internatförlagda tillfällen samt distansutbildning
Målgrupp Lärare och pedagogisk/undervisande personal
Kostnad Kursen är finansierad av Segerstedtinstitutet och Forum för levande historia. Arbetsgivaren står för eventuella omkostnader som kan uppstå, såsom litteratur, vikarietid för inläsning av kurslitteratur samt genomförande av kursaktiviteter.
Kursperiod 1 september 2024 – 29 december 2024
Kursinformation och schema Skickas via mejl till antagna kursdeltagare ca. två veckor innan kursen startar.
Nästa sökbara kursomgång September 2025 – december 2026. Ansökan sker under våren 2025. Mer information kommer att läggas ut här under februari 2025.

Är du intresserad av att söka eller veta mer om kursen? Mejla richard.millings@gu.se