Göteborgs universitet
Länkstig

Konferens: Nordic Conference on Violent Extremism

Hösten 2017 anordnades den första forsknings­konferensen Nordic Conference on Violent Extremism (NCVE) Göteborg. Konferensen initierades av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet. Sedan 2017 har konferensen blivit en mycket väletablerad forskningskonferens och genomförts i Oslo 2018, Århus 2019 och senast 2021 i Helsingfors (digitalt med anledning av pandemin). Konferensen sammanför forskare, utövare och beslutsfattare för att diskutera aktuell utveckling och ny forskning som berör våldsbejakande extremism och terrorism. Mellan 19–21 september 2022 kommer forskningskonferensen åter att genomföras i Göteborg. Konferensen kommer att förläggas på Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg.