Göteborgs universitet
Länkstig

Metodologiska ansatser för att studera våldsbejakande extremism 7,5 HP

Kursen är en samverkan mellan Segerstedtinstitutet och det svenska forskarnätverket kring våldsbejakande extremism. Kursen vänder sig till doktorander som på något sätt studerar frågor och ämnen som kan knytas till våldsbejakande extremism.