Göteborgs universitet
Länkstig

Seminarier och konferenser

Segerstedtinstitutet är en aktiv arrangör av konferenser och seminarium. Dessa tillfällen är inte bara viktiga i förhållande till institutets uppdrag att synliggöra och diskutera nya forskningsrön, utan utgör också tillfällen där nya nätverk kan bildas.