Göteborgs universitet

Segerstedtinstitutet

Bild
Segerstedtinstitutet (SI)
Länkstig

Segerstedtinstitutet (SI) är ett nationellt resurscentrum som har till uppdrag att bidra till ökad kunskap kring förebyggande arbete mot våldsbejakande ideologier, våldsutövande strukturer, antisemitism samt rasistiska organisationer.

Fotot ovan visar Treblinka. Fotograf: Alexander Nikolis.