Göteborgs universitet
Länkstig

Lärande, förebyggande och konsekvenser av antisemitism i den svenska skolan

Undervisning och utbildning har betraktats som de viktigaste verktygen i kampen mot antisemitism. Ändå råder det brist på forskning om dessa frågor, trots deras relevans för flera forskningsområden, för utbildning och för politik.

Syftet med nätverket "Lärande, förebyggande och konsekvenser av antisemitism i den svenska skolan" (finansierat av Vetenskapsrådet 2023-2026) är att upprätthålla, främja och utveckla forskning om hur undervisning om antisemitism är organiserad och vilken kunskap om judar, judendom och antisemitism som reproduceras i svenska skolor. Nätverket inser också vikten av att inkludera den judiska minoritetens perspektiv och erfarenheter i denna forskning. Nätverket syftar vidare till att bidra till den teoretiska diskussionen om antisemitism genom att tillhandahålla ett välbehövligt forum för kritiskt utbyte mellan forskargrupper som ägnar sig åt studier av rasism och nationalism i det samtida samhället.

Fakta

Finansiär

Vetenskapsrådet

Projekttid

2023-2025

Deltagande institutioner och forskare

Nätverkets styrgrupp består av:

Christer Mattsson, Segerstedtsinstitutet, projektledare

Mirjam Katzin, Segerstedtsinstitutet/Malmö stad, projektkoordinator

Malin Thor Tureby, Institutionen för samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet

Oscar Österberg, Forum för levande historia

Lars M Andersson, Forum för judiska studier, Uppsala universitet

Claes Tängh Wrangel, CEMFOR, Uppsala universitet

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med eller ansluta till nätverket, maila mirjam.katzin@gu.se