Göteborgs universitet
Länkstig

Tolerans, identitet och extremism 7,5 hp (PDG690)

Kursen Tolerans, identitet och extremism riktar sig till pedagoger och andra som arbetar med unga människor. I utbildningen behandlas socialpedagogiskt arbete kring frågor om extremism, antisemitism, rasism och identitet. Kursen avser att ge grunder för att arbeta långsiktigt och preventivt med dessa frågor, med unga människor inom utbildningsinstitutioner och på fritiden. Kursen tar sitt avstamp i socialfilosofiska och diskursetiska perspektiv.

En kärnfråga i kursen är unga människors rätt till respekt och att få sina mänskliga rättigheter säkerställda. En av utgångspunkterna med progressiv undervisning i ett socialpedagogiskt perspektiv, är att skapa pedagogiska redskap för att utveckla barns och ungas medvetenhet och förståelse av sin samtid och att utveckla metodisk kompetens för att möta antisemitiska, rasistiska och extremistiska uttryck i det pedagogiska arbetet.

Centralt i kursen är också att kritiskt reflektera över antisemitiska, rasistiska, högerextrema rörelser, samt om organisationers ideologier, arbetsformer och sociokulturella förankring i närsamhället. Kursen belyser även hur ungas identitetsskapande konstrueras i relation till normativa föreställningar och samhällsnormer.

Kursen genomförs delvis på distans och delvis i internatform. De tre internaten kommer att förläggas till Kungälv, utanför Göteborg, preliminärt 2–3 oktober och 21–22 november 2024 samt 15–16 januari 2025. Varje internat varar två dagar; boende och mat bekostas av Segerstedtinstitutet. De kostnader som tillkommer gäller viss del av kurslitteraturen och resor till och från internaten. Kursen examineras genom löpande seminarieuppgifter, obligatoriskt deltagande på internaten samt ett skriftligt examinationsarbete.

Om kursen

Kursen PDG690: Tolerans, identitet och extremism ges som uppdragsutbildning (omfattning ca 25%) av Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL), Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

Form Kursen ges som tre internatförlagda tillfällen samt distansutbildning
Målgrupp Lärare och pedagogisk/undervisande personal
Kostnad Kursen är finansierad av Segerstedtinstitutet. Arbetsgivaren står för eventuella omkostnader som kan uppstå, såsom litteratur, vikarietid för inläsning av kurslitteratur samt genomförande av kursaktiviteter.
Kursperiod 1 september 2024 – 9 februari 2025
Kursplan och litteraturlista Finns att ladda ner här vid terminsstart. Skriv in PDG690 i sökfältet, så kommer kursplan samt litteraturlista upp som separata pdf-dokument)
Kursinformation och schema Skickas via mejl till antagna kursdeltagare ca. två veckor innan kursen startar.

Vill du veta mer om kursen, mejla kursansvarig ola.flennegard@gu.se

Frågor om antagningsförfarandet, mejla michael.nilsson@gu.se

Ansökan

  1. Kursdeltagaren fyller i sin ansökan här.
  2. Kursdeltagaren mejlar in inskannade kopior av behörighetsgivande intyg (examina, lärarlegitimation, betyg eller liknande) och kopia/foto på id-handling (id-kort eller pass) till följande adress: michael.nilsson@gu.se Ange att du söker kursen PDG690.
  3. För giltig anmälan laddar rektor/verksamhetsansvarig ner avtal här. Inskannat och undertecknat avtal mejlas till: michael.nilsson@gu.se

När vi har mottagit 1) ansökan, 2) kopior på behörighetsgivande intyg och ID-handling samt 3) undertecknat avtal skickar vi ett bekräftelsemejl till kursdeltagaren.

Sista ansökningsdatum: 2024-06-17