Göteborgs universitet
Länkstig

Tolerans, identitet och extremism 7,5 hp (PDG690)

Kursen Tolerans, identitet och extremism riktar sig till pedagoger och andra som arbetar med unga människor. I utbildningen behandlas socialpedagogiskt arbete kring frågor om extremism, antisemitism, rasism och identitet. Kursen avser att ge grunder för att arbeta långsiktigt och preventivt med dessa frågor, med unga människor inom utbildningsinstitutioner och på fritiden. Kursen tar sitt avstamp i socialfilosofiska och diskursetiska perspektiv.

En kärnfråga i kursen är unga människors rätt till respekt och att få sina mänskliga rättigheter säkerställda. En av utgångspunkterna med progressiv undervisning i ett socialpedagogiskt perspektiv, är att skapa pedagogiska redskap för att utveckla barns och ungas medvetenhet och förståelse av sin samtid och att utveckla metodisk kompetens för att möta antisemitiska, rasistiska och extremistiska uttryck i det pedagogiska arbetet.

Centralt i kursen är också att kritiskt reflektera över antisemitiska, rasistiska, högerextrema rörelser, samt om organisationers ideologier, arbetsformer och sociokulturella förankring i närsamhället. Kursen belyser även hur ungas identitetsskapande konstrueras i relation till normativa föreställningar och samhällsnormer.

Kursen genomförs delvis på distans och delvis i internatform. De tre internaten brukar förläggas till Kungälv, utanför Göteborg. Varje internat varar två dagar; boende och mat bekostas av Segerstedtinstitutet. De kostnader som tillkommer gäller viss del av kurslitteraturen och resor till och från internaten. Kursen examineras genom löpande seminarieuppgifter, obligatoriskt deltagande på internaten samt ett skriftligt examinationsarbete.

Om kursen

Kursen PDG690: Tolerans, identitet och extremism ges som uppdragsutbildning (omfattning ca 25%) av Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL), Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

Form

Kursen ges som tre internatförlagda tillfällen samt distansutbildning

Målgrupp

Lärare/pedagogisk/undervisande personal och annan personal som arbetar med barn och ungdomar, exempelvis fritidsledare och kuratorer

Kostnad

Kursen är finansierad av Segerstedtinstitutet. Arbetsgivaren står för eventuella omkostnader som kan uppstå, såsom litteratur, vikarietid för inläsning av kurslitteratur samt genomförande av kursaktiviteter.

Kursperiod

1 september 2024 – 9 februari 2025

Kursinformation och schema

Skickas via mejl till antagna kursdeltagare ca. två veckor före kursstart.

Nästa sökbara kursomgång

September 2025 – februari 2026. Ansökan sker under våren 2025. Mer information kommer att läggas ut här under februari 2025.

Är du intresserad av att söka eller veta mer om kursen? Mejla richard.millings@gu.se