Göteborgs universitet
Länkstig

Tolerans, identitet och extremism 7,5 hp (PDG690)

Kursen Tolerans, identitet och extremism riktar sig till pedagoger och andra som arbetar med unga människor. I utbildningen behandlas socialpedagogiskt arbete kring frågor om extremism, antisemitism, rasism och identitet. Kursen avser att ge grunder för att arbeta långsiktigt och preventivt med dessa frågor, med unga människor inom utbildningsinstitutioner och på fritiden. Kursen tar sitt avstamp i socialfilosofiska och diskursetiska perspektiv.

En kärnfråga i kursen är unga människors rätt till respekt och att få sina mänskliga rättigheter säkerställda. En av utgångspunkterna med progressiv undervisning i ett socialpedagogiskt perspektiv, är att skapa pedagogiska redskap för att utveckla barns och ungas medvetenhet och förståelse av sin samtid och att utveckla metodisk kompetens för att möta antisemitiska, rasistiska och extremistiska uttryck i det pedagogiska arbetet.

Centralt i kursen är också att kritiskt reflektera över antisemitiska, rasistiska, högerextrema rörelser, samt om organisationers ideologier, arbetsformer och sociokulturella förankring i närsamhället. Kursen belyser även hur ungas identitetsskapande konstrueras i relation till normativa föreställningar och samhällsnormer.

 

Kontaktperson:

Richard Millings, richard.millings@gu.se