Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anders Hultqvist

Om Anders Hultqvist

Anders Hultqvist är professor i musikalisk gestaltning med inriktning mot komposition och nutida konstmusik. 

Jag är vice-prefekt med ansvar för forskningen vid Högskolan för scen och musik och leder forskningsrådet.  

Aktuellt För närvarande arbetar jag med forskningsprojektet Komposition vid det konceptuellas gränser. En krympande tomhet – mening, kaos och entropi. Projektet vill utforska det konstnärliga meningsskapandet inom musikalisk och litterär komposition. Undersökningarna tar sin utgångspunkt i några av de musikaliska, litterära, informationsmässiga och kognitiva förutsättningarna för det konstnärliga arbetet.

Jag har också under några år arbetat som co-editor, och som en del av arbetsgruppen som organiserar publicerings- och forskningsplattformen PARSE (Platform for Artistic Research Sweden), vid Konstnärliga fakulteten. Se vidare parsejournal.com

 

Som tonsättare

har jag, förutom inom ramen för forskningsprojekten, komponerat och iscensatt verk för orkester, soli med orkester, körverk, olika kammarmusikkonstellationer, ljudinstallationer, musikdramatik, elektroakustiska verk, film- samt teatermusik. Var bland annat under åren 2003-2005 Composer in residence vid COMA – Contemporary Music and Artists, Växjö/Musik i Syd. CDn Traces(ruins...) är ett konstnärligt resultat av det arbetet. Det senaste orkesterprojekt innebar nyuppsättningar av Beethovens 5:e Symfoni och ”Albinonis” Adagio med Göteborgs Symfoniker, Stefan Östersjö och Andrew Manze. Ljudinstallationen Invisible Sounds sattes upp inom ramen för GAS-festivalen 2016 och några av de senare kammarmusikverken utgörs av Entropic Pleasures(2015) and E.P. version 2(2016), komponerade för Ensemble Mimitabu, samt Disembodied(2012) skrivet för KammarensembleN.

Mer forskning... De två projekten Transmission, Urban experiments in sound art and sonic space samt Into noise finansierades båda av Vetenskapsrådet 2005-2011 och drevs inom USIT–Urban Sound Institute. Transmission presenterades bland annat i Vetenskapsrådets årsskrift 2007. (Se också www.usit.nu för mer info kring de i projekten ingående utställningarna i Stockholm, Lund, Paris, Härnösand och Köpenhamn.) Inom forskningsgruppen USIT var vi även med och arrangerade en internationell konferens med workshops kring ljud och ljudrum som gick av stapeln vid Aarhus Universitet 2010 – "The meeting takes a broad approach to sound studies and auditive culture - sound as art, sound as culture, sound as theory and history."

Forskningsprojektet Mot ett konstmusikens utvidgade fält var ytterligare ett treårigt VR-projekt kring verkbegreppet och vår musikaliska tolkningstradition. Projektet presenterades i VR:s årsbok 2014. Se även artikel i JAR (Journal for artistic research); ”Who creates the creator” – and the limits of interpretation?

Bakgrund Jag har framför allt arbetat som frilansande tonsättare samt som adj. Prof och Lektor vid Högskolan för scen och musik – och då som lärare, handledare (BA, MA, PhD) och chef inom olika utbildningsprogram – samt som konstnärlig forskare. Jag har en PhD i musikvetenskap, konstnärlig kreativ variant från Göteborgs Universitet. Avhandlingen behandlar ett antal konstnärliga, kognitiva, fysiologiska och sociala perspektiv kring det konstnärliga skapandet och då med den kompositoriska praktiken som central utgångspunkt.