Länkstig

Anders Hultqvist

Professor

Enheten för musik
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Om Anders Hultqvist

Anders Hultqvist är professor i musikalisk gestaltning med inriktning mot komposition och nutida konstmusik.
Proprefekt samt Viceprefekt forskning vid Högskolan för scen och musik (HSM).

De olika kompositionsprojekten utgörs av verk för orkester, soli med orkester, körverk, olika kammarmusikkonstellationer, ljudinstallationer, musikdramatik, elektroakustiska verk, film- samt teatermusik. Ett av orkesterprojekten innebar nyuppsättningar av Beethovens 5:e Symfoni och ”Albinonis” Adagio med Göteborgs Symfoniker, Stefan Östersjö och Andrew Manze. Några ytterligare exempel är ljudinstallationen Invisible Sounds och ensembleverken Entropic Pleasures (vers. I-III) och Disembodied som skrevs för Ensemble Mimitabu respektive KammarensembleN.

Några exempel på forskningsprojekt är bla. Komposition vid det konceptuellas gränser. En krympande tomhet – mening, kaos och entropi (2015-19) som utforskade det konstnärliga meningsskapandet inom musikalisk och litterär komposition. Projektet sammanfattas i rapporten Gränser och oändligheter – Musikalisk och litterär komposition (ArtMonitor). Forskningsprojektet Mot ett konstmusikens utvidgade fält var ett treårigt projekt kring verkbegreppet och vår musikaliska tolkningstradition. Projektet presenterades i VR:s årsbok 2014. Se även artikel i Journal for artistic research (JAR); ”Who creates the creator” – and the limits of interpretation? De två projekten Transmission, Urban experiments in Sound art and Sonic space samt Into noise (2005-2011) drevs inom forskargruppen USIT–Urban Sound Institute. Transmission presenteras bland annat i Vetenskapsrådets årsskrift 2007.

Hultqvist har en FD i musikvetenskap (konstnärlig kreativ variant) från Göteborgs Universitet. Avhandlingen utgår från den kompositoriska praktiken och behandlar ett antal konstnärliga, kognitiva, fysiologiska och sociala perspektiv kring det konstnärliga skapandet.