Göteborgs universitet
Bild
Forskarskola - Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik
Forskarskolans logga är en gåva från avgångsklassen 2014 och ritad av Jakob Ricken, son till en av kursdeltagarna.
Länkstig

Kliniska forskarskolan - en stegvis utbildning för kliniskt verksamma doktorander

Kliniska forskarskolan är ett samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Regionalt cancercentrum väst. Den finansieras av Västra sjukvårdsregionen och Cancerfonden. Forskarskolan ger kliniska doktorander en gedigen teoretisk grund för att kunna initiera, genomföra och tolka kvantitativ forskning om patienter, faktiska eller genom register. Under förutsättning att halvtidsseminarium genomförs, garanterar Forskarskolan att samtliga kurser som krävs för att kunna disputera vid Sahlgrenska akademin finns med. Sedan starten 2011 har skolan examinerat över 200 kliniska doktorander och antar vårterminen 2024 sin fjortonde kull med 22 studenter.

Kliniska forskarskolans fyra delar
Kliniska forskarskolans fyra delar