Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Bra kost tidigt i livet tycks skydda mot inflammatorisk tarmsjukdom

Publicerad

Att ha ett högt intag av fisk och grönsaker i kosten vid 1 års ålder, och ett lågt intag av sockersötad dryck, tycks skydda mot inflammatorisk tarmsjukdom. Det visar en studie vid Göteborgs universitet på drygt 80 000 barn.

Den globala ökningen av inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, som inkluderar Crohns sjukdom och ulcerös kolit, saknar tydlig förklaring. En bidragande orsak tros vara kostmönster som påverkar bakterierna i tarmen, tarmmikrobiotan, som är särskilt känslig under de först levnadsåren.

Tidigare forskning har tittat på kostmönster och IBD hos vuxna, men det finns inte mycket studerat vad gäller barns kost och kopplingar till IBD. Syftet med den aktuella studien, publicerad i tidskriften Gut, har varit att öka kunskaperna på området.

Studiens slutliga analys inkluderar kostinformation om 81 280 1-åringar i Sverige och Norge. Uppgifterna om barnen som ingår kommer från de två populationsstudierna Alla barn i sydöstra Sverige, ABIS, och Den norske mor, far og barn-undersøkelsen, MoBa.

Mindre ulcerös kolit hos fiskätarna

Föräldrarna fick specifika frågor om barnens kost vid 12-18 och 30-36 månaders ålder. Kostkvaliteten bedömdes med en barnanpassad version av verktyget Healthy Eating Index, som ser till hela kostens kvalitet.

Kostkvaliteten poängsattes systematisk och klassades som antingen låg, medel eller hög. Med högre kvalitet avsågs högre andel grönsaker, frukt, mejeriprodukter och fisk, och lägre andel kött, godis, snacks och söta drycker. Även intag av enskilda livsmedelsgrupper studerades.

Uppgifter om amning, bröstmjölksersättning och antibiotika ingick också. Barnens hälsa övervakades från 1 års ålder och under i genomsnitt 21 år för ABIS och 15 år för MoBa, fram till årsskiftet 2020-2021.

Under denna period diagnostiserades 307 av deltagarna med IBD, varav 131 med Crohns sjukdom, 97 med ulcerös kolit och 79 med en oklassificerad IBD. Förekomsten av IBD var högre i svenska ABIS än i norska MoBa, förmodligen som följd av den längre uppföljningstiden i ABIS.

Högt fiskintag vid 1 års ålder, jämfört med lågt, kunde kopplas till 54 procents lägre risk för ulcerös kolit. Högt grönsaksintag vid 1 års ålder var associerat med generellt minskad IBD-risk. Högt intag av sockersötade drycker, jämfört med lågt intag, följdes av en 42-procentigt ökad risk för IBD.

Resultaten stöder hypotesen

Det fanns inga uppenbara samband mellan IBD och någon av de andra livsmedelsgrupperna: kött, mejeri, frukt, spannmål, potatis och livsmedel med mycket socker eller fett, eller både och. Vid 3 års ålder kunde endast högt fiskintag kopplas till minskad risk för IBD, i synnerhet ulcerös kolit.

Bild
Annie Guo, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Josefin Bergenholtz

Sambanden kvarstod efter justering för intag av bröstmjölksersättning och antibiotika vid 1 års ålder, samt för amning och föräldrarnas totala hushållsinkomst. Eftersom studien gjorts på barn i höginkomstländer är det oklart om resultaten kan generaliseras till låg- eller medelinkomstländer med andra kostvanor, menar forskarna. Några orsakssamband kan inte heller fastslås eftersom det är en observationsstudie.

– Även om vi inte kan utesluta andra förklaringar så överensstämmer de nya fynden med hypotesen att kost tidigt i livet, möjligen förmedlad genom förändringar i tarmmikrobiomet, kan påverka risken för att utveckla IBD, säger Annie Guo, dietist och doktorand i pediatrik på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och studiens förstaförfattare.

Studie: Early-life diet and risk of inflammatory bowel disease: a pooled study in two Scandinavian birth cohorts

Tidskriftens kommentar: Inflammatory bowel diseases: are we ready to recommend a preventive diet for infants?