Göteborgs universitet
Bild
Foto: Alexander Svensson, Oddway
Länkstig

Vår forskarutbildning

Är du forskningsintresserad? Vill du bidra till kunskapsutveckling inom odontologi?

Forskarutbildningen ger möjligheter till en karriär inom universitetet med fokus på forskning och undervisning.

Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet anses vara ett av världens ledande odontologiska forskningscentra. Här bedrivs både klinisk och experimentell forskning.

Forskarutbildningen syftar till att ge doktorander fördjupade ämneskunskaper, färdigheter i forskningsmetodik och erfarenhet av forskning. 

Som forskarstuderande vid Institutionen för odontologi ingår du i en forskargrupp där du under handledning genomför ett projekt som leder fram till en doktorsavhandling. Du läser också forskarutbildningskurser och deltar i seminarier och konferenser. Utbildning på forskarnivå omfattar 240 högskolepoäng och avslutas med en doktorsexamen, alternativt finns möjlighet att avsluta med en licentiatexamen (120 högskolepoäng).  

Institutionen för odontologi har för närvarande drygt 50 forskarstuderande som genomför sin forskarutbildning vid någon av institutionens avdelningar.

Forskarutbildning samordnas av fakulteten, Sahlgrenska akademin.

Det finns två vägar till att bli doktorand vid Sahlgrenska akademin: antingen söker du en annonserad doktorandplats i konkurrens med andra sökande där Göteborgs universitet är arbetsgivare eller så antas du som doktorand med annan arbetsgivare än Göteborgs universitet.

Farhan Bazargani är studierektor för forskarutbildningen vid institutionen.