Länkstig

Valgeir Thorvaldsson

Professor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Valgeir Thorvaldsson

Bakgrund

Grundutbildning i psykologi från Islands universitet 2001 Licentiat i psykologi från Göteborgs universitet 2005 Fil dr i psykologi från Göteborgs universitet 2008 Postdok vid Psykologiska institutionen, Göteborg universitet samt Universitetet i Victoria, BC, Kanada, 2010 Docent vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet 2015  

Undervisning

Kvantitativ metodik, särskilt Bayesiansk dataanalys, flernivåanalyser och strukturell ekvationsmodellering av longitudinella data.

Forskningsintresse

Genetiska samt miljöfaktorers påverkan på kognitivt åldrande och demensrisk bland äldre personer.

Pågående forskning

Vaskulära faktorer betydelse för äldres kognition, födelsekohortskillnader angående kognitivt åldrande samt samband mellan sömnkvalitet och kognition under åldrandet.