Länkstig

Lena Johansson

Universitetslektor/sjuksköterska

Vård vid långvariga tillstånd
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Lena Johansson

Universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Inriktningsansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet inom psykiatrisk vård. Legitimerad sjuksköterska (examen 1993) och kombinationsanställd på Verksamhet Beroende, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Disputerade vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet (2012). Forskningsintressen: beroendesjukdom, stress, depression, kognition, psykiatrisk omvårdnad och åldrande.