Länkstig

Marie Kivi

Affilierad forskare

Psykologiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Marie Kivi

Bakgrund

Jag har tidigare varit projektledare för HEARTS-projektet och Projektledare och Vice Generalsekreterare för International Association of Gerontology and Geriatrics European Region 9de Kongress, 2019 i Göteborg

Filosofie doktor 2015. Psykologexamen 2005 med fokus på kognitiv beteendeterapi (KBT), leg psykolog 2006. Systemvetenskapliga studier 1987-1990.

PTP-tjänstgöring inom Öppenvårdspsykiatrin 2005-2006. Arbetade under 2007-2016 som primärvårdspsykolog inom Närhälsan, Västra Götalandsregionen.

Forskningsintresse/Pågående forskning

HEARTS projektet är en longitudinell studie av personers övergång till pension. Inom projektet bedriver jag också forskning kring åldrande och hur vi hanterar övergångar mellan olika livsfaser. Mitt fokus är framför allt depression. Jag är också intresserad av behandling av psykiska problem hos äldre.

Jag är medlem i forskargruppen Lifespan Development Lab (LIFELAB), liksom i nätverket för Hälsopsykologi.

Min avhandling handlade om Internetbehandling för deprimerade inom primärvården och utgick från PRIM-NET-projektet som mellan 2009-2014 bedrevs som ett samarbete mellan bl a Psykologiska institutionen, Enheten för allmänmedicin vid Sahlgrenska Akademin och Primärvården Västra Götaland. Projektet finansierades av Västra Götalandsregionen och REHSAM.